Hvordan rekruttere mangfoldig

Nettverksrekruttering forekommer i stor grad innad i bransjen, og mange stillinger utlyses aldri. Dette hindrer rekruttering av nyutdannede, og er et stort hinder for å øke mangfoldet i bransjen. Mangfold bidrar til vekst En mangfoldig bransje speiler samfunnet og fører til verdiøkning og vekst i alle ledd. Dagens mål og rutiner for rekruttering oppfattes som […]