ANFO Effektprosjekt

ANFO’s Effektbase er unik i norsk sammenheng. Med den helt unike datamengden fra mange år med caseinnsendinger i ANFO Effekt har vi laget et forskningsprosjekt. Vi skal analysere og utnytte potensialet i denne basen til det fulle.

Våre første analyser viser at langsiktighet lønner seg. Markedsføringsarbeid med en lenger varighet (36+ måneder) oppnår i større grad høy og middels markedsvekst. Les mer om vårt første delprosjekt HER.

Effektprosjektet er et praktisk og anvendbart analyse/forskningsprosjekt bygget på de presumtivt beste markedsføringscasene i det norske markedet. Intensjonen vår er å utforske datasettet med en transparent og ærlig tilnærming. Noen funn vil være helt nye, andre kan være bekreftelser av hypoteser og funn fra andre analyser, primært da i utlandet.

«ANFO Effektprosjektet er ikke et analyseprosjekt, det er et forskningsprosjekt.»
Jan Morten Drange, administrerende direktør i ANFO

Bakgrunnen

Databasen knyttet opp til ANFO Effekt inneholder i dag 1129 unike case. Basen totalt sett er på rett i overkant av 1300 caser, generert på over 12 år og vil ventelig øke med 100-200 nye caser hvert år. Dette er en unik samling av de presumtivt beste markedsføringscasene i det norske markedet gjennom disse årene. Også i internasjonal sammenheng snakker vi her om en base som er ganske spesiell. Det store utvalget gir oss en unik mulighet til å forstå og analysere de antatt beste markedsføringstiltakene som er gjort i Norge i denne perioden. 

Vi er i gang med prosjektet og har startet å analysere en utvalgt del av materialet tilgjengelig. Med 203 utvalgte case som utgangspunkt har vi gjennomført 4 delprosjekter. Det er fra dem vi viser grafer fra her. Du se de fire delprosjektene samlet her.

«Noen funn vil være helt nye, andre kan være bekreftelser av hypoteser og funn fra andre analyser»
Sebastian Haarbye, analytiker i ANFO

Her er noen av de første funnene vi har gjort

Vanskelig å bevise effekten av sosiale medier og online video. Kanalene har økt mest i bruk de siste årene men våre statistiske tester så langt (Fisher Exact og Kji-kvadrat) viser ingen signifikant sammenheng mellom bruk av disse, og vekst i markedsandeler. Les mer om delprosjekt tre HER.
Omtrent ingen forskjeller på kanalbruk i FMCG og øvrige bransjer (tjeneste,kapitalvare, detaljhandel). Dette utfordrer oppfatningen om at kanalvalg følger bransje. Les mer om det fjerde delprosjektet HER. Videre forskning er nødvendig for å bedre forstå sammenhengen mellom kanalvalg, bransje, kategori og vekst i markedet.
TV gir vekst. Selv i dagens digitale tidsalder finner vi støtte i våre data på at TV vært en kraftig
markedsføringskanal de siste 12 år. HER kan du lese mer om dette delprosjektet.

«Vårt mål er, via den enorme datamengden, å komme opp med pålitelige og generaliserbare funn som vil komme til glede for hele bransjen.»
Håvard Kvernaas Bakken, fagdirektør i ANFO

Effekt workshop – ny tjeneste tilgjengelig fra juni

Vi vet at mange markedsavdelinger og team ønsker, og vil ha stort utbytte av å gjennomføre workshops med basis i det som ligger av muligheter i effektbasen. Med utgangspunkt i Effektprosjektet og ANFO Effekt basen tror vi at mange kan få hjelp til å bli enda bedre, og sikrere på at man gjør de riktige grepene. 

Effekt workshop gjennomføres bedriftsinternt (ideelt sett ikke flere enn 6-8 personer) og varer anslagsvis 4-5 timer. Pris for medlemmer: kr. 25.000 per workshop/markedsavdeling.

ANFO Effektprosjekt Rådet

Vi er overbevist om at dette prosjektet vil bli enda bedre om vi knytter til oss et lite eksklusivt nettverk med samarbeidspartnere, rekruttert fra våre mest sentrale og faglig interesserte medlemmer. Som medlem av rådet gir vi tilgang til unik faktabasert kompetanseheving, et helt spesielt bransjefellesskap, erfaringsutveksling på kryss av vanlige arenaer og et fagmiljønettverk som vi mener vil kunne bli helt unikt i norsk, og kanskje også internasjonal sammenheng.

Rådet vil gi ANFO og prosjektet nyttige innspill, og prosjektet vil gi rådsmedlemmene et helt spesielt faglig løft. Rådets medlemsbedrifter delfinansierer prosjektet.

Del denne siden:

Meld deg på nyhetsbrevet

Følg oss på sosiale medier

Bli medlem

Vil du vite mer om medlemskap i ANFO? Skriv inn navn og e-post, da tar vi kontakt og forteller mer om medlemskap og fordeler.

Abonnér via Apple, Spotify, Podchaser eller Spreaker

Del denne siden: