Bruk av bærekraftpåstander i markedsføring

Miljøhensyn har blitt viktigere for de fleste. Særlig blant de yngre, som er verdt en større markedsføringsinvestering. Å kunne markedsføre seg som bærekraftig blir derfor viktigere og viktigere.