Mestvinnende i ANFO Effekt

Bredde, engasjement og lav terskel har vært viktige stikkord siden case konkurransen ANFO Effekt ble introdusert i 2012.