Nålen i «MarTech-stacken»

Det er lenge siden markedsføring var markedsføring og teknologi var teknologi. I moderne markedsføring er teknologi helt sentralt.