Bli med! Teft samler inn data fra bransjen

ANFO gjør noen av de viktigste undersøkelsene i bransjen og en annen aktør som gjør en tilsvarende viktig undersøkelse er våre venner i Teft. Som en ledende bransjeaktør synes vi i ANFO at det er viktig at det grunnlaget Teft fremskaffer er grundigst mulig. Derfor oppfordrer vi alle til å delta. Teft jobber med rekruttering […]