Den store annonsørrapporten 2019

Å være reklamekjøper er utvilsomt komplisert. Annonsørene er samstemte. Det finnes ingen positive utviklingstrekk hva gjelder testing og måling av effekter. Tre av annonsørenes fem største utfordringer er knyttet til måling av effekt av markedsføringsinnsatsen. Øyeblikksbildet vi ser i Den Store Annonsørrapporten i år ligner veldig på 2017 og 2018. Det er en grunn til […]