AdTech – hva nå?

– Det er overraskende at leverandørsiden innen AdTech ikke har satt større fart…, sier ANFO-advokaten.