Endringene vi ser rundt oss som følge av Covid19 er krevende for SATS og veldig mange andre virksomheter. Men samtidig er det også mange muligheter som oppstår i en slik situasjon. Sondre deler erfaringer fra håndteringen av krisen i SATS, hvordan de jobber for å aktivere sine medlemmer i en abonnementsbasert forretningsmodell og ikke minst tar han for seg digitale muligheter spesifikt for denne bransjen.