ANFO driver flere selvreguleringsordninger. Dette er ordninger hvor ANFO som en viktig aktør i bransjen selv tar ansvar for at våre medlemmer og andre parter i bransjen opptrer i tråd med omforente spilleregler. Alternativet til selvreguleringer er gjerne et strammere reguleringsregime.

Selvreguleringene kan inneholde klargjørende retningslinjer, klageordninger og muligheter for å spørre om råd rundt fremtidige markedsføringstiltak. Vår erfaring er at aktørene i bransjen er opptatt av å opptre ryddig og ordentlig. De benytter seg også av muligheten til å få forhåndsuttalelser. Når vi som bransje tar til orde for selvreguleringsordninger og får etablert slike, er det en tillitserklæring fra myndighetene. Dette er en tillit vi er svært opptatt av å etterleve.

MFU – Matvarebransjens faglige utvalg skal bevisstgjøre næringsdrivende på utfordringene i markedsføring av mat og drikke overfor barn og unge, og bidra til at disse gruppene skjermes mot uheldig markedspåvirkning. Sekrekretariatet sitter i ANFO og driftes i samarbeid med NHO og Virke fra 2013.


FIM – Fagutvalget for influencermarkedsføring har som formål å bidra til god og ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeidedfgr med influencermarkedsføring. Målet er å redusere utseende- og kroppspress.


Godkjent Callcenter – Godkjenningsordningen bidrar til å profesjonalisere kundesenter- og callsenterbransjen og at man følger de samme lovpålagte krav, utøver god forretningsetikk og moral. Etablert i 2009 og har som formål å sikre varige verdier som godt forbrukervern, gode arbeidsplasser samt god kundebehandling og salgsarbeid. Drives sammen med Virke.


Meld deg på nyhetsbrevet

Følg oss på sosiale medier

Bli medlem

Vil du vite mer om medlemskap i ANFO? Skriv inn navn og e-post, da tar vi kontakt og forteller mer om medlemskap og fordeler.

Abonnér via Apple, Spotify, Podchaser eller Spreaker