Juridisk Hotline

ANFO tilbyr juridisk hotline gratis til våre medlemmer. Raskt og enkelt kan du finne ut om ditt markedsinitiativ holder mål. Er det lovlig og i henhold til markedsføringsloven? Og hvordan er dette med hensyn til GDPR? Teknologi og markedsføring gir oss helt klart en del nye utfordringer. Nettopp derfor kan det være lurt å ta en ekstra sjekk i forkant.

For henvendelser om alminnelig regelforståelse hjelper vi deg kostnadsfritt på telefon og e-post. Om våre råd krever en individuell gjennomgang, fakturerer vi 1.600 pr. time, men vi starter aldri taksameteret for vi er enige om det. Det er altså bare å ta kontakt – det koster ingenting dersom vi ikke blir enige om noe annet.

Carsten Gunnarstorp er advokat i ANFO. Han treffes på carsten@anfo.no eller 411 04 055.

Standardavtaler 

Når du er medlem i ANFO har vi også kostnadsfrie standardavtaler tilgjengelig. For eksempel avtaler med reklamebyrå, mediebyrå, fotografer osv. Ta kontakt med Carsten om du trenger bistand.

Selvreguleringsordninger

ANFO driver flere selvreguleringsordninger. Dette er ordninger hvor ANFO som en viktig aktør i bransjen selv tar ansvar for at våre medlemmer og andre parter i bransjen opptrer i tråd med omforente spilleregler. Alternativet til selvreguleringer er gjerne et strammere reguleringsregime.

Selvreguleringene kan inneholde klargjørende retningslinjer, klageordninger og muligheter for å spørre om råd rundt fremtidige markedsføringstiltak. Vår erfaring er at aktørene i bransjen er opptatt av å opptre ryddig og ordentlig. De benytter seg også av muligheten til å få forhåndsuttalelser. Når vi som bransje tar til orde for selvreguleringsordninger og får etablert slike, er det en tillitserklæring fra myndighetene. Dette er en tillit vi er svært opptatt av å etterleve.

MFU – Matvarebransjens faglige utvalg skal bevisstgjøre næringsdrivende på utfordringene i markedsføring av mat og drikke overfor barn og unge, og bidra til at disse gruppene skjermes mot uheldig markedspåvirkning. Sekrekretariatet sitter i ANFO og driftes i samarbeid med NHO og Virke fra 2013.


FIM – Fagutvalget for influencermarkedsføring har som formål å bidra til god og ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring. Målet er å redusere utseende- og kroppspress.


Godkjent Callcenter – Godkjenningsordningen bidrar til å profesjonalisere kundesenter- og callsenterbransjen og at man følger de samme lovpålagte krav, utøver god forretningsetikk og moral. Etablert i 2009 og har som formål å sikre varige verdier som godt forbrukervern, gode arbeidsplasser samt god kundebehandling og salgsarbeid. Drives sammen med Virke.