ANFO Nettverk. Eksklusivt for våre medlemmer

Det å samle riktige mennesker og jobbe faglig med felles utfordringer og problemstillinger, vil i de fleste tilfeller være effektivt og langt mer kompetansebyggende enn om man gjør jobben hver for seg. Det merker vi også.

Nettverkene møtes 2-4 ganger i året. Tematikk og fremdrift utvikles i gruppen. Hvert møte varer gjerne to timer og kan ofte ligge rett i forkant eller etterkant av andre konferanser. Det kan også føre til at vi har eksklusive workshops eller innlegg med til tider eksklusive tilreisende foredragsholdere.

For øyeblikket har vi følgende grupper:

Tech
En rekke teknologier og verktøy brukes i dag for å gi markedsføreren optimal avkasting på de investeringer som gjøres. Forståelse for disse teknologiene og ikke minst evne til å bruke verktøyene er svært viktig for dagens markedsfører. Teknologien skal hjelpe markedsføreren med å nå ut til markedet på en effektiv måte. Her snakker vi om CRM-verktøy, forskjellige automatiseringsverktøy, verktøy for web analyse, plattformer for bruk av sosiale media, systematisering av kundedata og plattformer osv.

Markedssjef
Denne nettverksgruppen er etablert for våre medlemmer som ikke har de store avdelingene og fagmiljøene rundt seg. Virksomheter hvor det sitter en eller noen få personer med markedsføringsansvaret, og med mange av de samme oppgaver, problemstillinger og utfordringer som større aktører har.

Content Marketing
Et nettverk for bedriftsintern kompetanse knyttet til innholdsmarkedsføring. Aktuelle tema er selvreguleringsordning for Influencere, samt en Vær Varsom plakat for Content marketing.

CMO
Et nettverk bestående av en rekke CMO og markedsdirektører. I dette nettverket tar vi opp tema av prinsipiell og universell karakter som CMO rollen, organisering av markedsavdelinger og så videre.

Juridisk
Denne nettverksgruppen er for de som har markedsføringsrett og personvern som sentrale arbeidsoppgaver. Fokuset er erfaringsutveksling og idébank for ANFOs arbeid med lobbyvirksomhet og utarbeidelse av veiledere og bransjenormer.

CRM og datadrevet
Denne nettverksgruppen er for våre medlemmer med særlig interesse for datadrevet og direkte markedsføring. Aktuelle deltakere er ledere og mellomledere, og nettverket har fokus på nyheter og erfaringsutveksling.

Kundeservice og Callcenter
Denne nettverksgruppen er for de som benytter telefonen aktivt både utgående (Callcenter) og inngående (Kundeservice). Aktuelle deltakere er ledere og mellomledere, og nettverket har fokus på telefonen som kanal. Sentrale elementer er nyheter, erfaringsutveksling og sosialt samvær.

 

Er du interessert i å være med, eller har du idéer til tema for en fremtidig gruppe?

Ta kontakt med oss i ANFO på anfo@anfo.no