Konkurranseregler MMM

1.  Om Max Marketing Mix prisen

Hvert år inviteres bransjen til MMM-prisen – en konkurranse innenfor datadrevet direkte markedsføring. Noen kaller dette 1:1 markedsføring, datadrevet markedsføring, dialogmarkedsføring eller CRM. Kjært fag har mange navn og tar stadige nye former. Hovedsaken er at kampanjen har ført til økt effekt og lønnsomhet for oppdragsgiveren. 


Formålet med konkurransen er å fremme riktig bruk av datadrevet markedsføring i i Norge. Med datadrevet markedsføring mener vi en jobb, en kampanje eller aktivitet som retter seg mot en spesiell gruppe og hvor du kan registrere et målbart resultat. En kampanje kan være den store merkevarekampanjen som også skal ut i flere kanaler enn TV, det kan være adresserte eller uadresserte kommunikasjonskanaler, inn- og utgående telemarketing, DRTV, radio, interaktive medier, sosiale medier, video, display, SMS, App, Installasjoner (IOt), AR/WR – you name it!

På MMM skal vi få frem arbeider som har gjort en målbar jobb. Dette kan være idéen, strategien, formatet eller selve innholdet. Kreativitet er å kombinere kjente ting på en ny måte, gjerne der kreativitet og teknologi hører sammen. Vi vurderer kreativitet, strategi og resultat.
 

MMM er og har alltid vært en konkurranse hvor jobbene vurderes etter strategi, kreativitet og resultat. Tidligere var dette i form av håndfast respons og som regel direkte salg. Det er det fremdeles, men i tillegg har det kommet mange andre måter å respondere på. Det avgjørende i juryeringen er at resultater er registrert. Prinsipielt er det de registrerte resultatene som danner utgangspunktet for neste aktivitet.

Det deles ut gull, sølv og bronse i hver hovedkategori og alle kampanjer som premieres med gull, er prekvalifiserte til semifinalen til Echo Awards. Premierte kampanjer presenteres på ANFOs hjemmeside.


2.  Kategoriene finner du HER


3.  Hva og hvordan leverer du inn?

MMM-prisen 2020 er åpen for arbeider som er distribuert i tidsrommet fra 30.09.2018 til og med 20. september 2020.


Hovedkategori:

Ett skjema per arbeid: I skjemaet skal man tydelig redegjøre og argumentere for, samt presentere hvordan valg og definisjon av målgruppe, strategi, tilbud/virkemidler og kanal(er) har skapt de resultater og mål man har satt seg. Innsender skal også presentere bakgrunn (fakta og argument) for de målsetninger man har, dvs. redegjøre for hvorfor man har satt de mål man har satt.

Vedlegg: Samtlige arbeider (også digitale) skal presenteres på pdf, som lastes opp i skjemaet:
Det kan maks bestå av fem sider. Første side skal oppsummere arbeidet med «pack-­‐shot»/bildecollage (e. l.) og gjerne en kort beskrivelse av bakgrunn, løsning og resultat (maks 100 ord om hver). Øvrige (maks) fire sider er til fri disposisjon.


Spesialpriser:

Ett skjema per arbeid: En pdf som lastes opp – maks fem sider hvorav én side alltid skal oppsummere jobben i tekst og bilde. 


Spesialpriset Årets tekst Årets visuell/AD:

Ett skjema per arbeid: Arbeidene skal også presenteres i elektronisk i form (pdf). Pdf-en kan bestå totalt av maks 1 side der arbeidet presenteres visuelt maks 100 ord om bakgrunn og løsning.
 

Spesialpriset Årets kundeservicessenter Årets callsenter:

I disse kategoriene er det virksomheten eller avdelingen som sådan som konkurrerer og ikke enkelte kampanjer. Selskapet kan imidlertid belyse hvordan de jobber med for eksempel å beskrive ulike kampanjer. Både kundeservice og utgående vil bli vurdert.

Vi vil med disse kategoriene sette søkelyset på det totale arbeidet callsentere gjør for omdømme i markedet og omsetning og resultater innenfor direktemarkedsføring og gjennom dette vise det beste som i dag gjøres innenfor TM.

Juryen vil legge vekt på om virksomheten skaper gode resultater for seg selv og eventuelt sine oppdragsgivere. Vinner er den som kan dokumentere den beste utviklingen fra strategisk utfordring, gjennom måldefinering til resultat.

Det enkelte callsenteret vil bli vurdert ut fra informasjon om selskapet, hvordan selskapet jobber samt konkretisering av arbeidet/kampanjer. Det er eget skjema for innsendelse i disse kategoriene.

4.  Samme arbeid i flere kategorier?

Konkurransen er delt inn i hovedkategorier og spesialpriser. Du kan registrere et bidrag til:

  • En hovedkategori
  • En eller flere spesialpriser
  • En hovedkategori en eller flere spesialpriser


NB! Du kan ikke registrere samme bidrag i mer enn én hovedkategori.


5.  Vurdering av det enkelte arbeidet

Hovedkategoriene vurderes etter følgende kriterier og poengskala:

Strategi/gjennomføring ( 1‐5 stjerner):  Strategi: Målsetting, målgruppeutvelgelse, kanalutvelgelse. Strategien for hvordan oppnå målet. Gjennomføring: Fysisk og teknisk, oppfølging/fulfilment, timing.

Her vurderes kampanjens realisme og relevans, i forhold til de rammer tiltaket har, kampanjens betydning for avsender, kampanjens plass i bedriftens totale markedsføring og merkebygging og forholdet til målgruppens situasjon og behov. Vurder spesielt de målene som er satt, metode og resultat for målgruppevurdering og utvelgelse, kanalvurdering og medievalg, valg av virkemidler og timing. Her vurderes også om strategi og idé følges opp og gjennomføres i det materiellet som er laget. Vurder fysisk og teknisk utførelse og kvalitet, oppfølging/fulfilment, prosjektledelse og organisering.

Kreativitet ( 1-5 stjerner ):  Kommunikasjon; budskap og idé ut fra produktets/tilbudets egenart, design og tekst.

Her vurderes selve kommunikasjonen; altså utforming og valg av hovedbudskap og grunnleggende idé, sett ut fra kampanjens oppgave og produktets/tilbudets egenart. Dessuten vurderes layout, tekst/innhold og evnen til å fullføre idéen og kommunikasjonen. Dette gjelder alt trykt materiell, eller annonser og landingssider på nettet, samtaleguider for TM, osv. 

Resultat ( 1‐5 stjerner ):  Resultater i forhold til målsetting.

Resultat er vanskelig å evaluere fordi målestokken vi får fra innsenderne er uensartet. Juryen må derfor alltid balansere vekten resultatet tillegges opp i mot fullstendigheten i resultatinformasjonen. Resultatet som skal vurderes må være direkte koplet til hovedtiltaket arbeidet er sendt inn for.

Utydelighet eller mangelfull informasjon om resultatet bør redusere poenggivning. Informasjon om etterfølgende resultater som for eksempel skyldes selgeroppfølging og lignende skal heller tillegges poeng i strategi eller gjennomføring. Fravær av relevant resultatinformasjon diskvalifiserer arbeidet fra juryering.

Spesialprisene vurderes etter følgende kriterier:

Årets tekst: Kreativitet – evnen til å overbevise mottaker i tekst.

Årets AD: Kreativitet – evnen til å overbevise mottaker gjennom bruk av art direction.

Årets Kundeservice og Callsenter: Virksomhetens evne til utvikling og forbedring.

Del denne siden:

Meld deg på nyhetsbrevet

Følg oss på sosiale medier

Bli medlem

Vil du vite mer om medlemskap i ANFO? Skriv inn navn og e-post, da tar vi kontakt og forteller mer om medlemskap og fordeler.

Abonnér via Apple, Spotify, Podchaser eller Spreaker

Del denne siden: