Kategorier i Kundeservice Awards

Årets Kundesenter (inngående)

Det er virksomheten eller avdelingen som konkurrerer, ikke enkeltstående kampanjer. Avgjørende er om virksomheten skaper gode resultater for seg selv og/eller sine oppdragsgivere. Juryen skal legge vekt på følgende faktorer:

Handlinger – 40%
● Filosofi og overordnede strategier som gjelder de ansatte.
● Opplæring og oppfølging av ansatte – rutiner og gjennomføring.
● Utvikling av teamledere og ledere – rutiner og gjennomføring.
● Utnyttelse av teknologi og innovasjon.

Resultater – 40%
F.eks. svartid, AHT (gjennomsnittlig behandlingstid), løsningsgrad, kundetilfredshet, mersalg, antall gjennomførte samtaler, medarbeidertilfredshet og økonomi.

Andre forhold – 20%
Her står innsender fritt til å fremheve forhold som man mener styrker vinnersjansene for caset. På samme måte står også juryen fritt til å vurdere om det er relevant, og i hvilken grad det skal påvirke totalvurderingen.

Årets Teamleder kundesenter (inngående)

Det er mye som kan gjøre en teamleder god, så for denne kategorien legges det mer vekt på «Andre forhold». Juryen skal legge vekt på følgende faktorer:

Handlinger – 30%
● Evne til å motivere og støtte sine medarbeidere.
● Evne til å bygge en god kultur i teamet.
● Evne til å kommunisere med egen leder.
● Bruk av planer, rutiner og andre verktøy for samarbeidet.

Resultater – 30%
Hvilke resultater oppnår teamlederen for sin avdeling og for seg selv?

Andre forhold – 40%
Her står innsender fritt til å fremheve forhold som man mener styrker vinnersjansene for caset. På samme måte står også juryen fritt til å vurdere om det er relevant, og i hvilken grad det skal påvirke totalvurderingen.

Årets Medarbeider kundesenter (inngående)

Det er mye som kan gjøre en medarbeider god, så for denne kategorien legges det mer vekt på «Andre forhold». Juryen skal legge vekt på følgende faktorer:

Handlinger – 30%
● Evne til å motivere og støtte kollegaer.
● Evne til å kommunisere med teamleder.
● Bruk av planer, rutiner og andre verktøy som teamet stiller til rådighet.

Resultater – 30%
Hvilket resultat oppnår medarbeideren?

Andre forhold – 40%
Her står innsender fritt til å fremheve forhold som man mener styrker vinnersjansene for caset. På samme måte står også juryen fritt til å vurdere om det er relevant, og i hvilken grad det skal påvirke totalvurderingen.

Årets Callcenter (utgående)

Det er virksomheten eller avdelingen som konkurrerer, ikke enkeltstående kampanjer. Avgjørende er om virksomheten skaper gode resultater for seg selv og/eller sine oppdragsgivere. Juryen skal legge vekt på følgende faktorer:

Handlinger – 40%
● Filosofi og overordnede strategier vedrørende de ansatte.
● Opplæring og oppfølging av ansatte – rutiner og gjennomføring.
● Utvikling av teamledere og ledere – rutiner og gjennomføring.
● Strategier, rutiner og gjennomføring av samarbeidet med oppdragsgiver.
● Utnyttelse av teknologi og innovasjon.

Resultater – 40%
F.eks. svartid, salgsrespons, antall gjennomførte samtaler, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, økonomi og løsningsgrad.

Andre forhold – 20%
Her står innsender fritt til å fremheve forhold som man mener styrker vinnersjansene for caset. På samme måte står også juryen fritt til å vurdere om det er relevant, og i hvilken grad det skal påvirke totalvurderingen.

Årets Teamleder callcenter (utgående)

Det er mye som kan gjøre en teamleder god, så for denne kategorien legges det mer vekt på «Andre forhold». Juryen skal legge vekt på følgende faktorer:

Handlinger – 30%

● Evne til å motivere og støtte sine medarbeidere.
● Evne til å dele kunnskap.
● Evne til å bygge en god kultur i teamet.
● Evne til å kommunisere med egen leder.
● Bruk av planer, rutiner og andre verktøy for samarbeidet.

Resultater – 30%
Hvilke resultater oppnår teamlederen for sin avdeling og for seg selv?

Andre forhold – 40%
Her står innsender fritt til å fremheve forhold som man mener styrker vinnersjansene for caset. På samme måte står også juryen fritt til å vurdere om det er relevant, og i hvilken grad det skal påvirke totalvurderingen.

Årets Medarbeider callcenter (utgående)

Det er mye som kan gjøre en medarbeider god, så for denne kategorien legges det mer vekt på «Andre forhold». Juryen skal legge vekt på følgende faktorer:

Handlinger – 30%
● Evne til å motivere og støtte kollegaer.
● Evne til å dele kunnskap.
● Evne til å kommunisere med teamleder.
● Bruk av planer, rutiner og andre verktøy som teamet stiller til rådighet.

Resultater – 30%
Hvilket resultat oppnår medarbeideren?

Andre forhold – 40%
Her står innsender fritt til å fremheve forhold som man mener styrker vinnersjansene for caset. På samme måte står også juryen fritt til å vurdere om det er relevant, og i hvilken grad det skal påvirke totalvurderingen.

Årets Selger (inngående og utgående)

Den vi ser etter er personen med det råeste resultatet. Kategorien handler om de beste resultatene uansett kundekontakt, f.eks. møtebooking, dørbank, stands, utgående salg, inngående salg og ekstrasalg (mer-, tilleggs- og kryssalg). Juryen skal legge vekt på følgende faktorer:

Resultater – 90%

Andre forhold – 10%
Her står innsender fritt til å fremheve forhold som man mener styrker vinnersjansene for caset. På samme måte står også juryen fritt til å vurdere om det er relevant, og i hvilken grad det skal påvirke totalvurderingen.

Årets Outsourcing partnerskap

Både kundesenteret og outsourcingpartner kan sende inn case i denne kategorien, men vi anbefaler partene til å samarbeide om innsendelsen. Caset kan gjelde et enkeltstående prosjekt eller et mer overordnet samarbeid. Juryen skal legge vekt på følgende faktorer:

Handlinger – 40%
● Planleggingen, f.eks. målsetting for samarbeidet, beskrivelsen av prosjektet og de involvertes ønsker og behov knyttet til samarbeidet.
● Strategien og kreativiteten i prosjektet.
● Gjennomføringen av prosjektet, inkl. rutiner for håndtering av uforutsette hendelser.
● Planer for veien videre

Resultater – 40%
Hva hadde dere før «investeringen» og hva satt dere igjen med etterpå? Her er det viktig med fakta som kan dokumenteres eller sannsynliggjøres.

Andre forhold – 20%
Her står innsender fritt til å fremheve forhold som man mener styrker vinnersjansene for caset. På samme måte står også juryen fritt til å vurdere om det er relevant, og i hvilken grad det skal påvirke totalvurderingen.

Årets Chatbot

I denne kategorien er det den beste Chatboten som skal kåres som vinner. Juryen skal legge vekt på følgende faktorer:

Handlinger – 40%
● Beskrivelsen av behovet.
● Strategien og kreativiteten i prosjektet.
● Prosessen rundt utviklingen og/eller implementeringen av Chatboten.
● Gjennomføringen av prosjektet, inkl. hvilke oppgaver som Chatboten har utført.
● Planer for veien videre.

Resultater – 40%
Hva hadde dere før «investeringen» og hva satt dere igjen med etterpå? Her er det viktig med fakta som kan dokumenteres eller sannsynliggjøres.

Andre forhold – 20%
Her står innsender fritt til å fremheve forhold som man mener styrker vinnersjansene for caset. På samme måte står også juryen fritt til å vurdere om det er relevant, og i hvilken grad det skal påvirke totalvurderingen.

Årets Innovasjon

Caser til denne kategorien kan f.eks. være smart bruk av data, ny teknologi, bruk av teknologi på en ny måte, nye produkter, nye tjenester, nye markeder, nye komkommunikasjonsmåter eller nye modeller for bemanning og opplæring – mulighetene er mange. Juryen skal legge vekt på følgende faktorer:

Handlinger – 40%
● Strategi.
● Kreativitet.
● Gjennomføring.
● Planer for veien videre.

Resultater – 40%
Hva hadde dere før «investeringen» og hva satt dere igjen med etterpå? Her er det viktig med fakta som kan dokumenteres eller sannsynliggjøres.

Andre forhold – 20%
Her står innsender fritt til å fremheve forhold som man mener styrker vinnersjansene for caset. På samme måte står også juryen fritt til å vurdere om det er relevant, og i hvilken grad det skal påvirke totalvurderingen.

Årets Bærekraft

I denne kategorien må virksomheten ha jobbet aktivt med bærekraft og ha bærekraft som en integrert del av driften. Juryen skal legge vekt på følgende faktorer:

Handlinger – 40%
● Strategi og kreativitet ved utarbeidelsen av bærekraftsplanen.
● Hvorvidt det er tatt et særlig samfunnsansvar (fagbrev/lærlinger, myndigheter, sirkulærøkonomi, kompetanse, mangfold mm.).
● I hvilken grad det gjennomførte arbeidet knytter seg til ett eller flere av FNs sine bærekraftmål.

Resultater – 40%
I hvilken grad det gjennomførte arbeidet har gitt resultater som samsvarer med bærekraftsplanen.

Andre forhold – 20%
Her står innsender fritt til å fremheve forhold som man mener styrker vinnersjansene for caset. På samme måte står også juryen fritt til å vurdere om det er relevant, og i hvilken grad det skal påvirke totalvurderingen.

Del denne siden:

Meld deg på nyhetsbrevet

Følg oss på sosiale medier

Bli medlem

Vil du vite mer om medlemskap i ANFO? Skriv inn navn og e-post, da tar vi kontakt og forteller mer om medlemskap og fordeler.

Abonnér via Apple, Spotify, Podchaser eller Spreaker

Del denne siden: