Kategorier i ANFO Effekt

Er du usikker på hvilken kategori som er riktig for ditt bidrag, kontakt anfo@anfo.no. Hvis ANFO ser at ditt bidrag kan passe i flere kategorier, vil du bli kontaktet.

Bærekraft

Med denne prisen ønsker vi å anerkjenne markeds- og kommunikasjonsarbeid som best demonstrerer hvordan man har fremmet bærekraft. Det er én ting å gjøre bærekraft til en prioritet i bedriften din. Det er en annen ting å effektivt kommunisere innsatsen du/dere har gjort. Nå mer enn noen gang er det på tide for norske annonsører å omfavne bærekraft og for markedsførere å ta en lederrolle. Forbrukernes forventninger til merkevarer har aldri vært høyere, og mulighetene for formålsdrevet ansvarlig forretningsvekst akselererer. Ved å autentisk tilpasse en merkevare eller virksomhets formål, drift, tjeneste- og produktutvikling til problemene som virkelig betyr noe for folk,  har markedsførere en mulighet til å iverksette tiltak for å drive positiv endring.

Prisen gis til den virksomheten eller den merkevaren som best har klart å oppnådd og kan dokumentere svært gode effekter fra sin markedsinnsats. 

Effektene vil vurderes på minst en av følgende bærekraftspilarer:

 • Klima/miljø
 • Sosialt ansvar
 • Økonomisk levedyktighet

Juryen vil i sin vurdering se på vanskelighetsgraden i utfordringen. 

Krav til innsendelsen:

 • Arbeidet skal ha skjedd i 2022 og/eller 2023.
 • 15 sider PPT eller Keynote inkl. forside, fontstørrelse: Minimum 32 i overskrift og 20 i tekst.
 • Tekst i forbindelse med illustrasjoner, grafer mm. skal også ha minimum fontstørrelse 20.
 • Lagre ditt case som en pdf fil før innsendelse.

SMART tjeneste

For eksempel bank, forsikring, pensjon, reiseliv, utdanning, underholdning, tele, regnskap, helse, frisør, strøm, pengespill, festivaler. Case hvor en virksomhet eller en merkevare har foretatt ett eller flere gode og vellykkede endringer i sitt markedsarbeid. Prisen gis til den virksomheten eller den merkevaren som best har klart å oppnå og dokumentert svært gode resultater fra sin markedsføringsinnsats.

Eksempler kan være skift i virkemiddelbruk, martech innovasjon, ny produktemballasje, reposisjonering av merkevaren, nytt contentløp med mer. Kort sagt alle typer markedstiltak som enten står alene eller fungerer i kombinasjon med andre tiltak. Juryen vil i sin vurdering se på vanskelighetsgraden i utfordringen.

Krav til innsendelsen:

 • Arbeidet skal ha skjedd i 2022 og/eller 2023.
 • 15 sider PPT eller Keynote inkl. forside, fontstørrelse: Minimum 32 i overskrift og 20 i tekst.
 • Tekst i forbindelse med illustrasjoner mm. skal også ha minimum fontstørrelse 20.
 • Lagre ditt case som en pdf fil før innsendelse.
 • 15 sider PPT eller Keynote inkl. forside, fontstørrelse: Minimum 32 i overskrift og 20 i tekst.

SMART produkt/handel

For eksempel varer/produkter, retail (butikk/handel/kjeder), dagligvarer, bil, elektronikk, restaurant, møbel. Case hvor en virksomhet eller en merkevare har foretatt ett eller flere gode og vellykkede endringer i sitt markedsarbeid. Prisen gis til den virksomheten eller den merkevaren som best har klart å oppnå og dokumentert svært gode resultater fra sin markedsføringsinnsats.

Eksempler kan være skift i virkemiddelbruk, martech innovasjon, ny produktemballasje, reposisjonering av merkevaren, nytt contentløp med mer. Kort sagt alle typer markedstiltak som enten står alene eller fungerer i kombinasjon med andre tiltak. 
Juryen vil i sin vurdering se på vanskelighetsgraden i utfordringen.

Krav til innsendelsen:

 • Arbeidet skal ha skjedd i 2022 og/eller 2023.
 • 15 sider PPT eller Keynote inkl. forside, fontstørrelse: Minimum 32 i overskrift og 20 i tekst.
 • Tekst i forbindelse med illustrasjoner mm. skal også ha minimum fontstørrelse 20.
 • Lagre ditt case som en pdf fil før innsendelse.
 • 15 sider PPT eller Keynote inkl. forside, fontstørrelse: Minimum 32 i overskrift og 20 i tekst.

Ny

Case hvor merkevaren eller virksomheter er nylansert i sitt marked i løpet av 2022 og/eller 2023.  Som vi pleier å si: «hvis forbrukeren/mottakeren oppfatter det som nytt er det nytt» Prisen gis til den virksomheten eller det merket som best har klart å oppnådd og dokumentert svært gode resultater fra sin markedsføringsinnsats.
Juryen vil i sin vurdering vurdere vanskelighetsgraden i utfordringen. 

Krav til innsendelsen:

 • Arbeidet skal ha skjedd i 2022 og/ eller 2023.
 • 15 sider PPT eller Keynote inkl. forside, fontstørrelse: Minimum 32 i overskrift og 20 i tekst.
 • Tekst i forbindelse med illustrasjoner mm. skal også ha minimum fontstørrelse 20.
 • Lagre ditt case som en pdf fil før innsendelse.

Vekst

Case hvor en virksomhet eller et merke over en tidsperiode på minimum 3 år/36 mnd  har vist god utvikling og som kan dokumentere en klar sammenheng med godt markedsarbeid og de resultater som er oppnådd. Caset må har et sluttpunkt/vise til et resultat fra året 2023. Det kan for mange være utfordrende men husk: du trenger ikke mer enn et datapunkt forut for markedsarbeidet, et eller to datapunkter ila perioden og et sluttpunkt. Juryen vil i sin vurdering se på vanskelighetsgraden i utfordringen.
Ta gjerne med dokumentasjon utover tre år. Lengre trendlinjer vil i mange tilfeller styrke resultatenes troverdighet. 

Krav til innsendelsen:

 • Tidsperiode på minimum 3 år/36 mnd. Caset må har et sluttpunkt/vise til et resultat fra året 2023.
 • 20 sider PPT eller Keynote inkl. forside, fontstørrelse: Minimum 32 i overskrift og 20 i tekst.
 • Tekst i forbindelse med illustrasjoner mm. skal også ha minimum fontstørrelse 20.
 • Lagre ditt case som en pdf fil før innsendelse.

B2B

Case hvor en virksomhet har markedsført seg til andre virksomheter/bedrifter, offentlige eller private, som kan vise til svært gode resultater og som kan dokumentere en klar sammenheng mellom innsats og resultat. Juryen vil i sin vurdering vurdere vanskelighetsgraden i utfordringen.

Sett opp mot B2C markedsføring har norsk markedsføringsbransje viet B2B markedsføring relativ lite oppmerksomhet. Her finnes det mye godt arbeid som ikke har fått fortjent oppmerksomhet og anerkjennelse.

Krav til innsendelsen:

 • Arbeidet skal ha skjedd i 2022 og/ eller 2023.
 • 15 sider PPT eller Keynote inkl. forside, fontstørrelse: Minimum 32 i overskrift og 20 i tekst.
 • Tekst i forbindelse med illustrasjoner mm. skal også ha minimum fontstørrelse 20.
 • Lagre ditt case som en pdf fil før innsendelse.

Hvordan skrive et godt case? Sjekk HER

Lurer du på noe? Kontakt oss, vi bidrar gjerne! Håvard Kvernaas Bakken i ANFO; mobil 934 33 008 havard.bakken@anfo.no

EVENTSPONSORER:

Del denne siden:

Meld deg på nyhetsbrevet

Følg oss på sosiale medier

Bli medlem

Vil du vite mer om medlemskap i ANFO? Skriv inn navn og e-post, da tar vi kontakt og forteller mer om medlemskap og fordeler.

Abonnér via Apple, Spotify, Podchaser eller Spreaker

Del denne siden: