ANFO Effektprosjekt, et forskningsprosjekt

Databasen knyttet opp til ANFO Effekt inneholder i dag 1174 unike case. Basen totalt sett er på rett i overkant av 1300 caser, generert over 12 år. Basen vil ventelig øke med 100-200 nye caser hvert år. Dette er en unik samling av de presumtivt beste markedsføringscasene i det norske

Les mer

ANFO Effektprosjektet

Kontinuitet er viktig i mange av livets fasetter, det gjelder også markedsføringsarbeid. Men er det virkelig slik at langsiktighet lønner seg? Nå er delanalyse 1 tilgjengelig for medlemmene våre.

Les mer