Samtykkedialogen_1024x500

Samtykkedialogen – hva må gjøres og hvilke fallgruver må man unngå?

Kan innhold i og design av samtykkedialogen samt valg av dens presentasjon i tid og rom påvirke antall samtykker?

Samtykke til bruk av personopplysninger gir tillatelse til å bruke personopplysninger for økonomiske og ikke-økonomiske formål.

Samtykkedialogen kan være krevende å sette seg inn i. Det er flere aspekter som kan være utfordrende å forstå, og mange fallgruver å gå i, f.eks. hvilket innhold og detaljgrad må samtykkedialogen ha? Hvordan presenterer man samtykkedialogens innhold og valgmuligheter med et klart, konsist og enkelt språk og design slik at innhold og valg blir forståelig? Kan samtykkedialogen bli designet som en integrert del av meningsfulle brukerinnstillinger som gir virksomheter mulighet til å spørre om mer data for flere formål (annonser, nyhetsbrev, tilbud, etc.) og som gir brukerne meningsfulle valg? 

Foredragsholdere:

Georg Philip Krog er gründer av og Chief of Legal Counsel i Signatu. Han er Cand.Jur. fra det juridiske fakultet i Oslo og har lang erfaring i legal tech, personvernrett, opphavsrett, kontraktsrett og internasjonal privatrett.

Jon Stephansen er COO i Signatu. Han er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring innen forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og internasjonal ekspansjon.