Smart Start_230921_Eventbilde

ANFO Smart Start: Hvordan overkomme utfordringer rundt B2B-markedsføring og -salg?

Mange B2B-selskaper sliter med å tilpasse seg en mer digital salgsprosess. Det er fortsatt mange deler i prosessen hvor F2F-kommunikasjon er viktig, men vi ser at de digitale interaksjonene blir viktigere og viktigere. Spesielt etter pandemien. Derfor er kartlegging av kundereiser og håndtering av leads helt kritisk. Dette seminaret vil deg innsikt og konkrete tips til hvordan man kan effektivisere og fortsatt utvikle kundereisen i en utfordrende tid.

En av Curamandos oppdragsgivere, Mewb, er nå i prosessen med å utbedre sine digitale touchpoints og markedsstrategien sin. Johan Grenlund, en av lederne i Mewb, vil fortelle om utfordringene som initierte prosjektet, vurderingene som ble gjort underveis og hva vi har gjort så langt for å skape fundamentet for videre vekst. De har blant annet bygget opp nettsiden og markedsplanen for å generere flere leads men også minske salgscyklen og øke win rate. Fokuset ligger på å gi kundene den informasjonen og støtten de trenger i de ulike fasene gjennom kundereisen – det handler mer om kjøpsreise enn salgsreise.

Olle Alvemark, Senior Manager i Curamando, har lang erfaring med vekst i forskjellige B2B-selskaper. Han lærte mye under sin tid med B2B-startups i Silicon Valley som han senere har tilpasset og finjustert til det nordiske markedet og mer modne selskap. Han vil dele sin kunnskap om hvordan du kan jobbe med kundereisen og tilpasse salgs- og markedsføringsaktiviteter for å skape et bedre fundament for vekst.