Smart Start_3

ANFO Smart Start: Konkurransekraft og posisjonering

Hvorfor er det så mange virksomheter som sliter med å utvikle tydelige langsiktige markedsposisjoner? Hvorfor blir det gjerne slik at mange markedsførere og deres reklamebyråer finner på nye ting igjen og igjen?

Svaret ligger i metodikk og tilnærming. Her kan også markedsføreren lære av strategen. For å utvikle sterke markedsposisjoner må man dykke inn i virksomhetens verdikjede og/eller ressurspool. Det er her, altså i sammenhengen mellom strategi og markedsføring, grunnlaget for sterke markedsposisjoner og konkurransefortrinn ligger. 

Tema som diskuteres:

  • Hvordan kan man med mer innsikt i strategi bli en enda bedre markedsfører? 
  • Hvordan går man frem og hvilke modeller kan man benytte?
  • Hvordan utvikler man sterke markedsposisjoner som varer over tid?  

Foredragsholder:

Arne Harket, CEO i Strategic Consulting Group AS. Arne har stor kompetanse innen forretningsstrategi og han har sittet i ledergrupper / konsernledelsen til selskaper som Formuesforvaltning, If, Danske Bank, Kunde & Co og Handelshøyskolen BI. 

I dag driver han konsulentselskapene Strategic Consulting Group AS og Precede og jobber med strategirådgivning for en rekke nasjonale og internasjonale virksomheter.