Smart-Start_1_fullt

ANFO Smart Start: Forbruker- & reklametrender

ANFO frokostmøter er et supplement til de litt lengre konferansene du ikke alltid har tid til å prioritere. Vi tar her for oss 1-2 tema hver gang, noen ganger også som en serie hvor vi over et par frokoster dekker et fagområde noe mer i dybden. På Smart Start ønsker vi å gi deg et perfekt faglig anslag for dagen, med noen av de flinkeste folkene i bransjen.

Begrenset antall plasser.

Velkommen!

09:00-09:30 Årets viktigste forbrukertrender

Inflasjon, krig og uro påvirker folks holdninger og atferd. Hvordan vil norske forbrukere tenke og handle i året som kommer? Anne-Sofie gir oss svar på hva vi kan forvente av forbrukerne i 2023, basert på innsikt fra Norges største og mest brukte trendrapport Consumer Stories. 

Anne-Sofie Åmodt, Seniorrådgiver i Opinion 
Anne-Sofie er trendanalytiker i Opinion, og jobber med å forstå endringer i folks atferd og holdninger. Hun er spesielt opptatt av unge målgrupper og har over mange år jobbet med Opinions trendrapport om unge.


09:30 – 10:00 Annonsmarknaden i en orolig tid: IRM om annonsmarknadens utveckling och prognos för 2023

IRM är experter på annonsmarknadens utveckling och sammanställer kvartalsvis utvecklingen samt presenterar löpande prognoser. I det här föredraget beskrivs utvecklingen under de senaste dramatiska åren, genom Covid, och nu en annalkande svagare konjunktur. Dessutom kikar vi framåt inför 2023 och vi får ta del av IRM:s prognos.

Madeleine Thor, Managing Director at Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM)
Madeleine Thor har arbetat som VD på IRM under de senaste tio åren. Dessförinnan har hon arbetat på flertalet medieföretag, däribland, Viacom, SVT och Viaplay, med analys, kommunikation och distributionsfrågor.


10:00: Kort Q&A