adni_JM

Se alt i den programmatiske verdikjeden


Programmatisk plattform 2.0

C ALT, uttales «Se Alt». En ny programmatisk plattform som friskmelder det digitale økosystemet, og løser utfordringer knyttet til manglende transparens, en lite effektiv verdikjede og dagens krav til personvern.

Det digitale annonsemarkedet er fullt av muligheter. Likevel er det gjerne utfordringene i denne delen av markedet som skaper de store overskriftene. Den digitale verdikjeden oppleves ofte som uoversiktlig og har definitivt et potensiale for forbedring. I en undersøkelse i regi av ISBA (ANFO sin søsterorganisasjon i UK) og PWC fra 2020 pekes det på at kun 51% av investeringene til annonsering i en programmatisk verdikjede ender opp hos publisistene. I tillegg avdekker undersøkelsen et såkalt «svart hull», eller «unknown delta» hvor så mye som 15% av investeringen faktisk ikke kan gjøres rede for i det hele tatt. Dette prosjektet er en oppfølger på WFA sin Guide to Programmatic Media fra 2014/2016. ANFO har bla fokusert mye på denne undersøkelsen. Det er her det lett populistiske uttrykket «100 lappen som ble til en 40 lapp» kommer fra. På disse årene er ting altså bli noe bedre. Men ikke veldig.

Nettopp denne utfordringen er det C ALT har tatt tak i. C ALT er et initiativ fra Adnuntius og TRY. Men C ALT er også en åpen invitasjon til byråer, publisister og annonsør. Dette er et bransjesamarbeid det er mulig å hive seg på. Med et transparent økosystem, et tettere og tryggere samarbeid ligger mye til rette for et mer effektivt og personvernsikkert system. Her vil publisist sitte igjen med en større andel av den investeringen som gjøres og annonsør vil følgelig få mer igjen for sine annonsepenger.

Paneldiskusjon med:

Hanne Gilje Sekse fra TRY Opt

Stian Remåd fra Adnuntius

Pål Andreas Dahl fra TV2

Daniel Granlund Bredahl fra OBOS

Jan Morten Drange fra ANFO


EVENTSPONSOR: