Businesswoman with camera phone videoing conference speaker in conference room

Programmatic skolen 2019

ANFO og Oslo Technology Consulting inviterer deg til: Programmatic skolen

Slik lykkes du med programmatisk annonsering

Den raske utviklingen av programmatisk annonsering og automatisert annonsekjøp gir store muligheter, men også utfordringer som fører til at du risikerer dårlige kampanjer eller for høye kostnader for mellommenn, teknologileverandører og systemer. I løpet av denne dagen vil du lære hvordan du skal lykkes bedre enn dine konkurrenter ved å lage effektive programmatiske medie strategier.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å øke kunnskap rundt programmatisk og datadrevet markedsføring, få bedre forståelse for økosystemet og alle ledd i verdikjeden, samt være bevisst for alle fallgruvene. 

  • Markedssjefer og Markedsdirektører
  • Digitale markedsførere
  • Operativt ansvarlige
  • Medierådgivere i medie/ reklamebyrå
  • Medieplanleggere og kjøpere
  • Performance Managere

Etter endt kurs skal du være i stand til å forstå funksjonen til hvert enkelt ledd i programmatisk økosystem samt være i stand til å sette opp en programmatisk medie strategi.

Kurset vil gå gjennom:

– Hvordan programmatisk annonsering fungerer
– Oversikt over aktører i et programmatisk økosystem, deres forretningsmodeller og pengeflyten
– Systemer og plattformer og hvordan de jobber sammen, fra annonsør til medie
– Hvordan velge en riktig kjøpsplattform (DSP) og deres fordeler og ulemper
– Tilgjengelige nettsider, annonseplasseringer og formater
– Forskjellige metoder for å kjøpe programmatisk: Deal, Åpen børs, Guaranteed, etc.
– Hvordan finne riktig målgruppe ved hjelp av programmatiske plattformer
– Hvordan sette kampanjestrategier avhengig av om du vil jobbe med merkevarebygging, drive trafikk eller salg
– Oppsett av kampanjer i flere DSPer (kjøpsplattformer)
– Hvordan man jobber med målgruppestyring, atferdsdata og targeting i programmatic

Mål med kurset:

– God kunnskap om hvordan programmatiske kjøp fungerer og hva det innebærer
– Forstå hvordan du når målgruppen din gjennom programmatiske kampanjer
– Kunnskap om aktørene på markedet og deres funksjon
– Bygge grunnleggende ferdigheter i å håndtere noen av kjøpsplattformene som er tilgjengelige på markedet
– Forstå fordeler og ulemper med programmatiske kjøp og dermed ta gode beslutninger når du skal bruke programmatisk i mediemiksen
– Lære å overføre din overordnede digitale mediestrategi til programmatiske kampanjer
– Få innblikk i hvordan du legger relevante KPIer og hvordan du evaluerer kampanjene dine
– Få oversikt over hva som skal til for å komme i gang med programmatiske kjøp

Foredragsholdere:

Arthur Pogosov – Konsulent innen datadrevet markedsføring, tidligere forretningsutvikler fra Delta Projects (DSP)

Petter Hansen – Operativ konsulent med erfaring fra plattformer som Adform og Delta Projects (DSP)

Bjarte Humborstad – Partner i OTC og en av pionerene innen programmatisk i Norge. Jobber tett med ANFO og IAB i deres GDPR-arbeid. 

Alle tre jobber i konsulentselskapet Oslo Technology Consulting innenfor datadrevet markedsføring og kommunikasjon.