OTC

Praktisk programmatisk for annonsører 2018

I samarbeid med Oslo Technology Consulting har vi gleden av å tilby våre medlemmer og andre markedsførere et meget relevant seminar. Temaet er programmatisk og intensjonen er å skape en dypere forståelse for kjøpsformen.

Det unike med kurset er en praktisk tilnærming der vi gjør teori om til praksis for hver deltaker. Det vil være en egen modul som tar for seg forretningsmodeller, skjulte inntekter, avtaler og samarbeid med eksterne byråer.

Kursholder er Thomas Straw og Arthur Pogosov i Oslo Technology Consulting.

Oppmøte kl 0830: Registering og kaffe 

Start kl 0900

Tema 1: Lær økosystemet og forretningsmodeller ved programmatiske kjøp.

Hvordan fungerer programmatiske kjøp av reklame? Hva er mulighetene i samspillet mellom annonsekjøp (DSP), data og målgrupper og annonseteknologi? 

Hvor er fallgruvene i dette økosystemet? Hvordan fordeles budsjettene nå som det er langt flere aktører med i kjøpsprosessen? 

Vi skal gjøre kursdeltakerne i stand til å forstå de nye mekanismene så de er i stand til å gjøre gode og velvurderte valg i fremtidige prosesser med systemleverandører, byråer og intern organisering. 

Tema 2: Lær rent praktisk hvordan du setter opp og utfører datadrevet markedsføring og programmatiske kampanjer. 

Lær å sette opp en kampanje via en DSP, lær å skape målgrupper med data og lær å lage skreddersydde annonser basert på innsikt. 

Vi går konkret inn i tre (3) prosesser: 
– Oppsett i en DSP med valg av media, valg av frekvens, in-screen, periode, budsjett.
– Oppsett av målgrupper – vi bruker tilgjengelig data i en DSP, men tar også for oss DMP.

– Oppsett av skreddersydde annonser. 

Etter denne modulen er kursdeltaker i stand til å forstå de praktiske mekanismene, er i stand til å lage bedre briefer, strategier og kampanjer med bruk av datadrevet markedsføring. 

Tema 3: GDPR og utfordringer med datadrevet markedsføring. Hva må du tenke på? 

Bruk av data i markedsføring setter krav til annonsøren. Sensitive data, spesielt personopplysninger skal beskyttes og forbruker skal være tydelig informert og avgi aktivt samtykke på en rekke av de markedsføringstiltak som annonsører gjør i dag. 

Hvilke grep må du som markedsfører ta for å sikre at din bedrift følger de nye reglene? 

I denne modulen vil kursdeltaker lære hvordan de kan etablere retningslinjer for markedsføring med bruk av data. Vi skal gå gjennom alt fra hvordan avtaler med leverandører og byråer må se ut, til hvilke konkrete grep du må utføre i forbindelse med GDPR fra mai 2018.