MFU-skolen_eventbilde_Fullbooket_1

MFU-skolen

Dette er en skole om MFU, og undervisningen vil være case-basert.

Matvarebransjens faglige utvalg (MFU) er en selvreguleringsordning som drives av NHO, VIRKE og ANFO. Retningslinjene til MFU setter begrensinger på markedsføring av søtt, salt og fett overfor barn og unge. MFU mottar mellom 25-100 saker i året, og ca. halvparten av sakene medfører fellelse, og dårlig publisitet, for markedsføreren. Alle saksutfall publiseres på NTB og på hjemmesiden til MFU.

Det viser seg at det er lett å trå feil selv for annonsører som tar problemstillingen seriøst. Selv om annonsøren som bedrift er oppmerksom på de skrankene MFU setter for markedsføring mot barn og unge, skjer det fra tid til annen at den enkelte medarbeider ikke er helt «på ballen» når det gjelder markedsføring mot barn og unge.

ANFO tilbyr derfor en case-basert MFU-skole der vi benytter enkeltsaker til å belyse virkeområdet for MFUs produktliste og retningslinjer. Videre vil vi ta en gjennomgang av de vedtakene MFU har fattet det siste året. MFU-skolen er en heldagsskole med etterfølgende eksamen og sertifisering.

Innhold

  • Om MFU – historikk og begrunnelse
  • Produktlisten forklart med relevante saker
  • Retningslinjene og veilederne forklart med relevante saker
  • Praktisk gjennomgang av kringkastingsreglene, og hvordan disse slår inn for mange kanaler
  • Gjennomgang av sakene i 2023
  • Gjennomgang av muligheten for å be om forhåndsuttalelse

Eksamen og diplom

  • Skriftlig eksamen (mc) med utlevering dagen etter kurset, og frist for innlevering satt til 2 uker. Ferdig rettet innen 2 uker, med individuelle tilbakemeldinger, slik at de vet hvor landet ligger.
  • Sertifisering (diplom) for gjennomført kurs og eksamen.

Praktisk

Skolen er kl. 09 – 15, med lunsjpause fra 11 – 12.

Begrenset antall plasser.

Foredragsholdere

Carsten Gunnarstorp | advokat i ANFO og sekretariatsleder i MFU

Pål Hurlen | advokat i Orklas juridiske avdeling, der han arbeider med markedsføringsrettslige spørsmål, immaterielle rettigheter og personvern. Hurlen har bakgrunn fra advokatfirmaet BA-HR og er representant i Næringslivets konkurranseutvalg.