Rear view of group of students raising hands to answer teacher's question in the classroom. Focus is on hands in the middle.

Merkevareskolen 2023

Viste du at det finnes underliggende strategiske og konseptuelle likhetstrekk blant merkevarer som lykkes bedre enn andre over tid. En stor internasjonal studie som har pågått over seks år peker på tydelige likhetstrekk i måten det blant annet arbeides med innsikt, målgruppeorientering, strategi og konseptualisering på. 

ANFO og Compete inviterer til 4 dagers merkevareskole bygget rundt disse likhetstrekkene, med tilhørende strategiske og operasjonelle verktøy for å skape økt relevans, attraktivitet og langsiktig verdi i merkevaren. Hovedforeleser vil være Hennig Karlsen fra Compete Consulting Group, som også foreleser ved flere av verdens ledende universiteter innen consumer sociology, competitve strategy og brand management. 

Gjennom kurset vil du få dyp innsikt i underliggende filosofi, empiri og metoder som vil hjelpe deg med å ta merkevaren til et nytt nivå, eksemplifisert med mange praktiske og inspirerende case fra både norske og internasjonale merker, såvel i forbrukermarkedet som i bedriftsmarkedet. Programmet for de fire dagene er:

Til ettertanke

·         Merkevarebygging – hva handler det egentlig om?

·         Merkevarens rolle i virksomhetens overbyggende strategi

·         Merkevaren i et finansielt perspektiv – hvorfor og hvordan skaper sterke merker høyere lønnsomhet

Likhetstrekk blant merkevarer som lykkes bedre og har høyere lønnsomhet over tid

·         Hva kjennetegner merkevarer som er mer lønnsomme og lykkes bedre enn sine konkurrenter

·         Hvordan tenker og arbeider verdens ledende merkevareiere for å skape varige konkurransefortrinn 

En helhetlig verktøykasse og effektiv og lønnsom merkevarebygging
Hvorfor spiser ingen Kvikk Lunsj til Cognac?

·         Når finanseliten skal på sykkeltur: Merkevaren som personlig og sosialt kommunikasjons- og posisjoneringsverktøy

·         Arbeid med innsikt som evner å finne strategiske mulighetsrom for økt relevans og attraktivitet

·         Hvordan utvikle en plattform og et strategisk rammeverk som skaper relevant differensiering, bygger betalingsvillig merverdi og sikrer en helhetlig konseptuell forvaltning over tid

·         Hvordan skape en konseptuell helhet på tvers av merkevarens alle kontaktpunkter og elementer

Kontroll og oppfølging av merkevaren over tid

·         Hvordan utvikler man en relevant og nødvendig KPI struktur for merkevaren

·         Metoder og verktøy for måling av merkevarens verdiskapning og lønnsomhet

·         Struktur og prosesser for å holde riktig kurs

Hold av datoene: 30. januar, 6, 13 og 27 februar.

Foredragsholder:

Henning Karlsen er utdannet sosiolog med spesialisering i forbrukersosiologi. I tillegg har an en MSc i International competitive strategy & brand management. Han er fagansvarlig i Compete Consulting Group, og foreleser blant annet ved London Business School og London School of Economics. Han har over 25 års erfaring som rådgiver for flere av verdens sterkeste merkevareaktører, og har blant annet bistått merkevarer som Louis Vuitton, Aston Martin, Harrods, Balenciaga, Kari Traa, HTH og Jensen Beds med revisjon, verdiøkning og videreutvikling av sine merkestrategier.