Brand Relevance_1024x500

Merkevareskole: Brand Relevance

ANFO og Compete Consulting Group inviterer til en digital merkevareskole, basert på omfattende forskning på likhetstrekk blant verdens sterkeste merkevarer.

Skolen går over fire dager. Hold 30. november og 1. desember og 11 og 12 Januar 2021 fra kl. 09:00 – 13:00.

Merkevarebygging har med tiden blitt et utvannet og fragmentert begrep uten et tilstrekkelig, godt konvensjonelt rammeverk. Det florerer litteratur, meninger og praktisk metodikk uten dokumentert faglig forankring i hva som faktisk kjennetegner og preger merkevarer som lykkes bedre og er mer lønnsomme enn andre over tid. Dette gjør at vi har relativt få sterke merkevarer i Norge. Vi har mange kjente, men få som virkelig betyr noe for folk og som står seg med tilstrekkelig lønnsomhet over tid. 

Hva kjennetegner egentlig merkevarer som lykkes bedre og er mer lønnsomme enn andre over tid? Hvordan arbeider de med innsikt, strategi, operasjonalisering og utvikling – og hvordan kan du benytte dette for å lykkes fremover? 

Program

Dag 1 – 30. november kl. 09-13: Bærende teori og beste praksis:

 • Til ettertanke – hva avgjør om man lykkes i et marked over tid
 • Det avgjørende tankegodset – likhetstrekk blant merkevarer som lykkes bedre enn andre
 • Likheter og forskjeller i B2B og B2C
 • Merkevaren i et finansielt perspektiv – hvordan skaper merkevaren økt lønnsomhet
 • Gruppediskusjon (digitale grupperom) – viktigste læringspoeng
 • Plenumsgjennomgang (digitalt fellesrom)

Dag 2 – 1. desember kl. 09-13: Differensiering, relevans og merverdi:

 • Forbrukeratferd i det moderne forbrukersamfunnet
 • Symbolikkens kraft og verdi, og hvordan den kan utnyttes
 • Hvordan skape kontekstuell og emosjonell relevans
 • Gruppediskusjon/enkeltoppgave (digitale grupperom) – Hvordan kan dette relateres til egen merkevare
 • Plenumsgjennomgang (digitalt fellesrom) 

Dag 3 – 11. januar kl. 09-13: Innsikt og forståelse:

 • Forbrukersosiologi, segmentering og målgruppeforståelse – en forutsetning for å lykkes
 • Den nødvendige innsikten – hva og hvordan
 • Forståelse av strategiske mulighetsrom og hvordan de kan utnyttes for økt konkurransekraft og vekst
 • Gruppediskusjon/enkeltoppgave (digitale grupperom) – Hvordan kan dette relateres til egen merkevare
 • Plenumsgjennomgang (digitalt fellesrom)

Dag 4 – 12. januar kl. 09-13: En helhetlig verktøykasse: 

 • Hvordan utvikle en sterk og helhetlig merkestrategi – metoder, prosess og verktøy
 • KPI’er, kontroll og oppfølging som sikrer konkurransekraft og vekst
 • Gruppediskusjon (digitale grupperom) – viktigste læringspoeng for bruk i egen merkevarebygging fremover
 • Plenumsgjennomgang (digitalt fellesrom)

Foreleser
Henning Karlsen – Fagansvarlig i Compete Consulting, Group Head of Program London Business School og Visiting Lecturer ved London School of Economics

Vi i ANFO forholder oss til alle råd fra FHI. Vi oppfordrer alle til å respektere avstandsregler, hyppig håndvask, bruk av antibac og god hostehygiene. Har du sykdoms symptomer er det fint om du blir hjemme. Bruk gjerne også munnbind. ANFO vil også ha munbind og antibac tilgjengelig.