GettyImages-120686608_blaa_LOWRES
Foto: Getty Images

Martech og Cookies – mye er mulig, men hva er tillatt?

Våre webinarer innen martech har avdekket et ønske om en gjennomgang av regelverket knyttet til bruk av cookies på annonsørens hjemmeside. Dette er et område hvor det er et stort spenn mellom hva som er mulig og hva som er tillatt. Når formålet med håndteringen av personopplysningene er markedsføring, må man forholde seg til regelverket om personvern (GDPR).

Dette er noe som har kommet i fokus først i den senere tid, og det er derfor mange praktiske utfordringer for markedsførerne som eier hjemmesidene. På dette webinaret vil advokaten i ANFO ta en gjennomgang av disse problemstillingene. 

Innsendte spørsmål til anfo@anfo.no vil svares under webinaret. 

Foredragsholder: ANFO advokaten Carsten Gunnarstorp

Opptak av webinaret: