MarTech-Awards

MarTech Award 2022

I år oppstår konkurransen MMM i ny drakt under navnet MarTech Award. I denne konkurransen skal vi hedre de beste vasene som benytter seg av teknologi i kombinasjon med effektivt innhold. Har du bidratt i arbeidet med en slik case? Send den inn og delta i konkurransen. 
 
Frist for innsending av case er 7. oktober 2022 kl. 23:59. 
 
MarTech Awards legger lik vekt på strategi, kreativitet og resultat, og konkurransen bedømmer ut ifra disse kriteriene. Har du bidratt i en case som både leverer på det kreative i tillegg til å bruke teknologi på en måte som har gitt effekt? Da kan du casen din kvalifisere i MarTech Awards.  

Kategorier 

Kategoriene til årets MarTech Award 2022 dekker det komplekse og datadrevne markedet som dagens markedsføring drives i. bidragene kan enten være kampanjefokuserte eller kanalspesifikke der innsiktsarbeid og bruk av god datadrevet markedsføring står i sentrum.  

I hver kategori kan det deles ut bronse, sølv og gull. 

B2C. 
Uavhengig av bransje er det her du sender inn kampanjen som retter seg mot vanlige forbrukere. Målrettet og engasjerende med gode resultater!

B2B
Uavhengig av bransje er det her du sender inn kampanjen som retter seg mot bedriftsmarkedet. Målrettet og engasjerende med gode resultater!

Non-Profit
Dette er gjerne kommunikasjon som appellerer sterkt til følelser med en tydelig “trigger for action”. De aller fleste vil jo oppleve at aktørene bak har svært gode intensjoner. Her kan du sende inn dine beste jobber for non profit og veldedige organisasjoner, kulturaktører i bred forstand, foreninger generelt, utdanning ol.

Best bruk av: Kundeklubb/lojalitetsprogram
Det er mange der ute som bygger kundeklubber i forskjellige former. Caser i denne kategorien kan handle om aktiviteter, bonusprogrammet i seg selv, incentiver brukt, oppsalg og mer salg ol. Sentralt er målet om å beholde og utvikle kunder og engasjere disse.

Best bruk av: Netthandel: Å sette opp en netthandelsløsning er ganske enkelt. Hvordan skape en god netthandelsopplevelse er mer utfordrende. Konkurransen er ekstrem. Hvordan har du satt opp din løsning? Er det enkelt å bevege seg rundt i butikken? Har du en enkel betalingsmodell? Hva med bytting og retur? Kort sagt hva har du gjort for å stå frem som en god og tidsriktig nettbutikk.

Best bruk av: E-post
Det er en krevende test å “overleve” en stadig mer overfylt innboks. Det handler da gjerne om timing og relevant skreddersøm av budskap. Da kommer gjerne resultatene også.

Best bruk av: Søk
Her ser vi etter gode caser hvor søkeordsmarkedsføring og optimalisering er det sentrale. Vinneren har helt sikkert en krystallklar strategi.

Best bruk av: Sosial media
Vi deler og sprer gode og mindre gode saker i sosiale media mer eller mindre kontinuerlig. Her ser vi etter caser hvor skreddersydd datadrevet interaksjon skaper engasjement og gode opplevelser med historiefortelling og kreativitet. Relevansen øker dermed for våre målgrupper.

Best bruk av: Data-basert innsikt
Det er sjelden mangel på data. Vi tror flere med fordel burde fokusert på datakvalitet fremfor datakvantitet. Utfordringen er gjerne å oversette data til relevant innsikt og bruke dette i vårt markedsarbeid.

Best bruk av: Video: At video er hot er udiskuterbart. Både Tik Tok og YouTube bekrefter det. Vi vil ha caser hvor relevant data er inspirasjon og kanskje utgangspunkt for den gode filmen. Kom med det du har enten det er SOME teasers, videosnutter til nettsider og blogger, testimonials, produktpresentasjoner osv.

Årets innovasjon
Denne kategorien er som seg hør og bør ganske åpen. Og det skal den være. Dette kan være ny teknologi, bruk av teknologi på en ny måte, nye produkter eller tjenester, nye kommunikasjonsmåter ol.