Business team meeting and working at office desk, hands top view, unrecognizable people, blank copy space

MarTech Academy – 4 moduler

MarTech har fått betydelig oppmerksomhet gjennom årene og omdefinerer markedsføringsstrategier. Å navigere i over åtte tusen markedsføringsplattformer og teknologier kan være utfordrende og noen ganger forvirrende. Dette er grunnen til at alle bedrifter trenger en solid strategi når de skal velge og koble sammen sin teknologimiks. Samtidig må teamet for markedsføringsoperasjoner ha de rette ferdighetene og prosessene på plass for å utnytte teknologien og oppnå suksess. 

ANFO MarTech Academy lærer deg å etablere et praktisk rammeverk som hjelper deg å bygge markedsføringens teknologistrategi, styrke din interne kompetanse innen MarTech og optimalisere arbeidsprosessene rundt smidige praksiser. Skolen arrangeres i samarbeid med Omnicom Media Group.

ANFO MarTech Academy består av 4 moduler som dekker:

 • Strategi og forretningsmessige krav
 • Teknologi og oppsett for MarTech i bedriften
 • Personer, kompetanse og funksjoner
 • Agil arbeidsmetodikk og prosess

De 4 modulene som vi skal få et dypdykk i under kursdagene, har allerede blitt introdusert igjennom ANFOs MarTech webinar. Kurset består av en teoridel samt praktiske øvelser. Kursmateriell vil bli gitt til kursdeltakerne før hver modul. Etter endt kurs skal deltakeren ha nødvendig kompetanse og innsikt for å kunne implementere en MarTech-strategi i sin egen organisasjon. 

Første kursdag er onsdag 11. november 2020 og kurset varer i fire uker (en modul hver uke). Hver modul består av 2 timer digitalt fremmøte og ca 2 timer hjemmelekse. Parallelt har deltakerne muligheten til å få private konsulenttimer med foreleseren. 

Dato:

Onsdag 11. 18. og 25. november + 2. desember

Logistikk:  

Opplæringen vil bli gjennomført i Teams. Den første 1,5 timen holdes av kursholder, den andre delen består av en gruppeøvelse og gruppesamtaler. Deltakerne vil samles i forhåndsdefinerte grupper i et annet klasserom. Kursmateriell og tilgangslinker deles på forhånd.

Skolen holdes av Charlotte Gretter – Omnicom Media Group samt spesielt inviterte forelesere til hver modul.

Modul 1: Strategi og forretningsmessige krav
 • MarTech og forretningsmessige krav.
 • GDPR, Cookies og samtykke.
 • MarTech i dagens marked: Historie og utvikling. 
 • Strategisk plan og budsjettering. 
Modul 2: Teknologi og oppsett for MarTech i bedriften
 • Digital markedsteknologi:  Gjennomgang av utvikling og en presentasjon  av sentrale aktører. 
 • MarTech I bedriften: Hva må være på plass av teknologier og systemer.
 • Hvordan velge riktig teknologi/leverandør for ditt behov.
 • Hvordan definere oppsett og lage en plan basert på ønsket målsetting.
Modul 3: Personer, kompetanse og funksjoner
 • Gjennomgang av viktige stillingsfunksjoner, og forklaring av hva slags kompetanse som må være på plass.
 • Roller i bedriften: Eksempler på oppsett.
 • Hvordan sette opp utviklingsprogram for de ulike rollene. 
 • Bedriftens kunnskap – Hva må være på plass i alle ledd.
Modul 4: Agil arbeidsmetodikk og prosesser
 • Agil arbeidsmetodikk og viktige fundamenter.
 • «Way of work»
 • Implementering av ulike arbeidsmetoder.
 • Oppsummering og tilbakemelding.

Begrenset antall plasser.