1_podcast_1024x500-WEB

Markedsføring i podkaster

Podkast er et medium som har økt veldig i omfang de siste årene. Samtidig har det blitt en attraktiv markedsføringskanal.
Slik markedsføring reiser noen særlige spørsmål da det i likhet med influensermarkedsføring skiller seg fra markedsføring i andre kanaler og markedsføring i tradisjonell forstand, fordi det i mange tilfeller kan minne om redaksjonelt innhold eller meningsytringer.

I dag skal vi høre fra Bauer Media om «hvordan bruke podkast som en markedsføringskanal» og Advokatfirmaet Wiersholm går gjennom hva du som annonsør må være obs på når det gjelder lovverket.

Foredragsholdere:

Bauer Media:

Henriette Sire Seljom er kreativ podkastrådgiver hos Bauer Media og har 10 års erfaring innen salg og kommersiell rådgivning. Hun veileder annonsører og kobler dem opp mot ulike podkaster hos Bauer Media – og bidrar til kreative og innovative løsninger som skaper effekt for kunden.
Henriette er særlig opptatt av viktigheten av podkast som markedsføringskanal i mediemiksen.

Wiersholm:

Maria Høye Haugstad jobber som Senior Associate i Wierholm. Maria jobber særlig med rådgivning og tvisteløsning relatert til immaterielle rettigheter, media- og markedsføringsrett og teknologi. 

Kristiane Aarvik er Managing Associate i Advokatfirmaet Wiersholm. Kristiane arbeider med saker relatert til immaterielle rettigheter, media- og markedsføringsrett, teknologi og tvisteløsning og bistår også klienter med forhandlinger og utarbeidelse av