Event_template_carsten_v2
Møt ANFO-advokaten på vår heldigitale halvdagskonferanse den 4. mars.

Markedsføring – hva er tillatt?

Uansett hvilken kanal du bruker til markedsføring er det regelverk å ta hensyn til. Vi vil gjennomgå avgjørelser og endringer siden sist vi møttes. Vi skal borre i problemstillinger som markedsførere ofte opplever, og vi skal ta en sniktitt på fremtiden.

Program

Den årlige juridiske oppdatering

Foredragets mål er å gi de viktigste juridiske oppdateringene for ANFOs medlemmer siden sist. Det kommer alltid nye regler. Vebjørn vil gå gjennom rettslige avgjørelser, regelendringer og forslag siden sist innenfor markedsføringsfaget. Forvent en gjennomgang av saker fra Forbrukertilsynet og Markedsrådet, Datatilsynet, Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) og naturligvis også norske domstoler og kanskje fra utlandet.

Vebjørn Søndersrød, advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder AS


Med kart og kompass i den juridiske markedsføringsjungelen

Foredraget tar utgangspunkt i markedsførerens, produktutviklerens mv (altså ikke-juristens) perspektiv ved typiske arbeidsoppgaver, som lansering av produkter, markedsføringskampanjer, inngang i nye markeder osv –  som nødvendiggjør noe kjennskap til hovedmomentene i relevant juss. Poenget er å gi deltagerne «kart og kompass» som gir et godt grunnlag for å navigere riktig i et (litt) ukjent terreng. Eksempler som viser hvordan andre har navigert riktig og feil og hvilke konsekvenser det kan ha, kommer til å krydre fremstillingen – så vi unngår en tørr ørkenvandring, men kommer trygt frem til den forfriskende juridiske oasen.

Martin B. Rove, advokat i Orkla ASA


Modernisering av markedsføringsretten – hvilke endringer kommer?

EU-direktivet som moderniserer markedsførings- og forbrukerretten i Europa skal tas inn i norsk rett i løpet av året. I foredraget gir Frode Elton Haug en kjapp oversikt over hvilke lovendringer som kommer, med særlig fokus på online markedsføring.

Frode Elton Haug, advokatfullmektig MNA i Grandal Haug


Status for ePrivacy forordningen

Forordningen berører reglene om cookies og direkte markedsføring. Den er fortsatt under forhandlinger i EU, og vil neppe tre i kraft før i 2022. Det er likevel grunn til å følge med på utviklingen – både med hensyn til om man skal ta grep for å påvirke beslutningstakerne, eller om det forventede regelverket bør hensyntas ved endringer i forretningsmodeller som gjøres fra nå og frem til 2022. Carsten Gunnarstorp i ANFO redegjør for status pr. nå, samt hva som er forventet utvikling.

Carsten Gunnarstorp, advokat i ANFO