LovRett_Eventbilde_1024x500

Lov og rett

Uansett hvilken kanal du bruker til markedsføring er det regelverk å ta hensyn til. Vi vil gjennomgå avgjørelser og endringer det siste året. Vi skal borre i problemstillinger som markedsførere ofte opplever, og vi skal ta en sniktitt på fremtiden. I år tar vi opp teamer som bærekraft, E-handel, lojalitetsprogrammer, influencer og 1.part cookies. Vi vil høre fra aktører som er dyktige på disse fagfeltene og lovverket bak. I tillegg skal vi innom en ny lov som trer i kraft sommeren 2022.

Vebjørn Søndersrød gir oss den årlige juridiske oppdateringen.

Program

09:00 – 09:05 Velkommen

Carsten Gunnarstorp, advokat i ANFO


09:05 – 10:05 Den årlige juridiske oppdatering

Foredragets mål er å gi de viktigste juridiske oppdateringene for ANFOs medlemmer siden sist. Det kommer alltid nye regler. Vebjørn vil gå gjennom rettslige avgjørelser, regelendringer og forslag siden sist innenfor markedsføringsfaget. Forvent en gjennomgang av saker fra Forbrukertilsynet og Markedsrådet, Datatilsynet, Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) og naturligvis også norske domstoler og kanskje fra utlandet.

Vebjørn Søndersrød, advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder AS


10.05 – 10:25 Åpenhetsloven – Hvem omfattes, og hva betyr loven? Hva bør forberedes allerede nå?

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med aktsomhetsvurderinger (åpenhetsloven) trer i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. Den pålegger virksomhetene å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre en årlig redegjørelse for dette arbeidet. 
Med åpenhetsloven kan enhver kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Det er viktig å etablere gode rutiner for hvordan forespørsler om informasjon skal håndteres av virksomheten. Plikten til å gi ut informasjon gjelder allerede fra loven trår i kraft. Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede og føre tilsyn med åpenhetsloven.

Christoffer Bjørnum, seksjonssjef i Forbrukertilsynet


10:25 – 10:45
Pause

10:45 – 11:35 Bærekraftig bærekraft i Orkla – hva, hvorfor, hvordan?

Orkla-konsernet vil bidra til et mer bærekraftig samfunn, lokalt og globalt, blant annet ved endringer i emballasje, produksjon, transport, produktinnhold mv. 

Orkla er naturligvis også business – og bærekraft er business. 

I foredraget gis du et innblikk i hvordan Orkla jobber med bærekraft, hvordan det noen ganger brukes i markedsføring og i hvilke regler man må forholde seg til for at bruken av bærekraft i markedsføring ikke skal anses villedende eller på annen måte ulovlig.

Johanne Kjuus, Head of Sustainability, Orkla Foods Norge

Martin B. Rove, advokat i Orkla


11:35 – 12:15 Farmasiet- Faghandel i en e-handelsverden

Farmasiet var Norges første nettapotek når vekstreisen startet i 2015. Målet var å skape enklere og bedre kundeopplevelser med e-handel og internett som grunnplattform og et fortsatt sterkt fokus på den sterke faglige tilliten folk har til apotek. Foredraget handler om hvordan utfordre det eksisterende på nye plattformer og med de juridiske rammebetingelser som ligger for både et apotek og for e-handel.

Elisabeth Haug, administerende direktør i Farmasiet.no

«Do’s» and «don’ts» ved markedsføring og salg over internett
Hvilke regler må næringsdrivende forholde seg til ved markedsføring og salg til forbrukere over internett? I foredraget ser vi nærmere på et utvalg av regler i ehandelsloven og markedsføringsloven.

Kristiane Aarvik, Managing Associate i Advokatfirmaet Wiersholm


12:15 – 12:50 Lunsj

12:50 – 13:30 Gjør kundereisen til en god opplevelse!

Som markedsfører er det mange hensyn å ta for å ivareta kunden på en god måte. I tillegg er det regler som setter rammer, og som stadig er i endring. Med det som bakgrunnsmusikk er det fort gjort at fokuset på å gjøre mye, og alt helt riktig, medfører at det beste blir det godes fiende. Carsten peker på de mulighetene regelverket gir med hensyn til å gjøre det enkelt. Vi ser på de forskjellige kanalene for dialog, og hvordan kundelojalitet bygges med dialog og lojalitetsprogram.

Carsten Gunnarstorp, advokat i ANFO

Aleksander Aas, Client Director and Marketing Strategist i Oculos


13:30 – 14:10 Hvordan få mest mulig markedsføringseffekt ut av førsteparts-data og samtidig oppfylle lovpålagte krav?

Mange annonsører dreier fokuset sitt fra tredjeparts-data til førsteparts-data, det vil si data som annonsøren samler inn direkte fra kunden. De er fortsatt usikre på hvordan de skal samle inn førsteparts-data, hvordan de kan få mest mulig markedsføringseffekt ut av dataen, samt hvilke krav og regler som gjelder ved behandling av førstepartsdata. 

I dette foredraget vil Adrien fortelle om hvordan annonsører bør tilpasse sine datastrategier, og ta i bruk førsteparts-data for å berike markedsføringen. Adrien vil videre fortelle om hvilke førsteparts-data annonsører bør samle inn for å forstå kunden og kundens behov, samt hvordan denne dataen kan brukes på best mulig måte.

Christopher og Uros vil beskrive reglene som gjelder ved bruk av førsteparts-data. De vil blant annet ved bruk av konkrete eksempler vise hvordan cookie-samtykker bør, og ikke bør, utformes. Christopher og Uros vil også diskutere om annonsører har et spillerom når de utformer sine cookies-erklæringer og i tillegg diskutere om bruk av førsteparts-data innhentet gjennom lojalitetsprogram krever kundens samtykke.

Uros Baarlid Tosinovic, senioradvokat i advokatfirmaet Thommessen

Christopher Sparre-Enger Clausen, partner i advokatfirmaet Thommessen

Adrien Bjørnskau, General Manager, Media i RED dentsu X


14:10 – 14:50 Verdien av influencermarkedsføring og reglene for influencermarkedsføringHvilken retning går profilmarkedsføring, og hvorfor blir akkurat denne kanalen viktigere og viktigere for norske merkevarer?

Det finnes feller å gå i, og det finnes veier å komme utenom disse. God rådgivning sammen med en strategisk fundamentert holdning til at profiler kan skape store verdier.

På få år har denne kanalen gått fra å være en parentes til å bli en viktig og sentral del i mange kommunikasjonsplaner. Derfor retter vi spørsmålet om hvordan profiler kan integreres i kommunikasjonsplanen på best mulig måte, hvordan brukes profiler på riktig måte og hvilke fallgruver finnes. Til slutt vil Ida problematisere litt rundt hvordan profiler og merkevarer må forholde seg til åpenhetsloven, som er gjeldene fra juni.

Julie vil ta oss gjennom reglene som gjelder ved influenser markedsføring med konkrete eksempler, og ikke minst en klargjøring av hvilket ansvar annonsørene har for dette.

Ida Tabak, Head of Influencer Markering i Publicis Groupe Norway

FIM – Fagutvalget for Influencermarkedsføring

Håvard Kvernaas Bakken, fagdirektør i ANFO

Julie Rasmussen Solli, advokat i advokatfirmaet Thommessen