LovRett_bilde_m_logo_u_ikon

Lov og Rett i marked og kommunikasjonsarbeid 2020

Markeds- og kommunikasjonsarbeid er, som det meste annet, rammet inn i regelverk. Ofte blir effekten større jo nærmere grensen du opererer, men samtidig øker også fallhøyden ved å gjøre feil. Dette krever at du har god innsikt i regelverket.

Å få en tilsynsmyndighet på nakken er lite hyggelig, men negativ omtale kan likevel få større konsekvenser for virksomheten. Resultatet av et tilsyn kan også få konsekvenser som er mer dramatiske enn bøter. Hva om du mangler lovlig behandlingsgrunnlag og Datatilsynet krever at du skal slette databasen – hvilke forutsetninger har du da for videre drift?

Det er mange påpassere å forholde seg til – f.eks. Datatilsynet, Forbrukertilsynet, Næringslivets Konkurranseutvalg, Matvarebransjens Faglige Utvalg og Fagutvalget for Influensermarkedsføring. Hva sier de siste relevante avgjørelsene fra disse aktørene?

Nye regler som e-Privacy forordningen er på vei. Kanskje du allerede nå skal ta høyde for hva som kommer, så blir det ikke så dramatisk når det til slutt skjer.

Innenfor rammen av hva som er lov er det mange muligheter. Har man god innsikt i risikobildet, kan det også være riktig å ta risikoen ved å bevege seg i gråsonen. Konferansens formål er derfor å gi deg et godt fundament for de beslutningene som skal tas. Du får du servert jus på en måte som er forståelig for folk flest – med fokus på praktiske problemstillinger og med mye eksempelbruk.

Program:

08:20 – 08:55
Registrering og kaffe

09:00 – 09:10
Velkommen – Thomas Rønnerud, sponsor- og medlemsdirektør i ANFO

09:10 – 09:40
IPR – muligheter og utfordringer – Sissel Bøe-Sollund, advokatfullmektig i Tandberg Innovation AS

Kjenner du til hvilke elementer ved varer og tjenester man kan få enerett til og den enorme verdien som kan ligge i disse rettighetene? Er du bevisst å ikke bruke andres rettigheter i markedsføring og salg av varer og tjenester? Sissel vil gi deg en gjennomgang av de viktigste regelverkene innen IPR som enhver markedsfører må kjenne til for å ikke risikere å motta søksmål fra rettighetshavere for uberettiget bruk.

09:40 – 10:40
Den årlige juridiske oppdatering – Vebjørn Søndersrød, advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder AS

Gjennomgang av det siste årets rettslige avgjørelser med særlig relevans for markedsføringsfaget og for ANFOs medlemmer. Aktivitetsnivået er høyt, og foredragets mål er å gi de viktigste oppdateringene. Forvent en gjennomgang av saker fra Forbrukertilsynet, Markedsrådet, Datatilsynet, EU-domstolen, Næringslivets konkurranseutvalg (NKU), Matbransjens faglige utvalg (MFU) og naturligvis også norske domstoler.

10:40 – 11:00
Pause

11:00 – 11:30
Kundeklubber og lojalitetsprogrammer – enkel og effektiv markedsføring?Martin B. Rove, advokat i Orkla ASA

De aller fleste er medlem i mange kundeklubber eller fordelsprogrammer og får jevnlig spørsmål om å melde seg inn i flere. Hva er egentlig en kundeklubb, hvilke regler gjelder og hva bør næringsdrivende tenke på ved opprettelse og drift av kundeklubber? En kort og nyttig oversikt – til inspirasjon og ettertanke. Join the Club?

11:30 – 12:00
Annonsørens ansvar ved influencer-markedsføring – Heidi Jorkjend, advokat og Charlotte Høgne, advokatfullmektig begge i Advokatfirmaet Thommessen AS

Foredraget tar utgangspunkt i Kissie-dommen, men omhandler også andre forhold som kan lede til ansvar for annonsøren. Det vil bli gitt praktiske råd om hvordan annonsøren kan sikre seg at influencer følger regelverket. Les mer om Kissie-dommen HER

12:00 – 12:45
Lunsj

12:45 – 13:25
Direktemarkedsføring i «eksisterende kundeforhold» og som «winback» – Vebjørn Søndersrød, advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder AS

Forbrukertilsynet er skeptisk til direkte markedsføring, og spesielt telefonsalg. Tilsynet ønsker dessuten en streng praktisering av regelen for direktekontakt i eksisterende kundeforhold,uansett kanal. Når er det egentlig tillatt å kontakte sin kunde og med hvilket markedsføringsbudskap? Hvilken betydning får det siste årets saker mellom tilsynet og henholdsvis Hafslund og Telenor? Hva med «winback» da? Når og hvordan er dette tillatt? Advokat Vebjørn Søndersrød gir en oppdatering og praktiske tips.

13:25 – 13:55
Krav og strategier for samtykker på nett i året 2020 Christian Werner Skovly, advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Kravene til samtykke i ekomloven og GDPR påvirker annonsørenes bruk av cookies (og andre identifikatorer) på nettstedet, og mens vi venter på ePrivacy-forordningen har EU-domstolen allerede tatt saken i egne hender: Dommen om Planet49 skjerper samtykkekravet betydelig, men har ikke uten videre direkte virkning i Norge. Så hvordan skal norske annonsører forholde seg til den? Skovly vil gi en oppdatering på den siste utviklingen innen kravet til samtykke for bruk av cookies, samt drøfte hvilke praktiske konsekvenser dette får for norske annonsører og presentere potensielle strategier annonsører kan benytte.