Webinra_Kom_i_gang_med_klimaarbeidet_842x595

Hvordan komme i gang med klimaarbeidet i ditt selskap?

Nok snakk, nå er det konkrete grep som skal til. Men hvordan? I dette foredraget viser Endrava og Hyper hvordan man kan sette i gang med klimaarbeid fra scratch. Lær hvordan bedriften kartlegger egne utslipp, rigger seg for omstilling og får på plass tiltak for å kutte utslipp. Og ikke minst: Lær hvordan man utvikler kampanjer og kommunikasjon for å motivere, engasjere, opplyse og bygge merkevaren.

Hvordan skal selskaper komme i gang med klimaarbeidet, uten å snuble inn i grønnvasking?

Endrava og Hyper jobber med klima på hver sine måter: Endrava hjelper aktører med å kutte klimagassutslipp, og Hyper har lang erfaring med kostnadseffektiv og prisvinnende klimakommunikasjon.

Det blir presentert case både fra selskaper som har kommet langt på vei med klimaarbeidet, og selskaper som akkurat har begynt. 

Webinaret skal svare på følgende spørsmål: 

  • Hvorfor bør dere jobbe med klima?
  • Hvordan finne sitt utgangspunkt og ambisjonsnivå?
  • Hvordan ser en klimareise ut?
  • Hva er egentlig grønnvasking?
  • Hvordan komme igang med klimaarbeidet?
  • Hvordan formidle og målrette de gode historiene om egne klimatiltak?
  • Hvordan egne klimatiltak fortelles på en måte som skaper samhold, endrer vaner, rutiner og holdninger? 

Foredraget passer spesielt godt for selskaper som gjerne vil sette klima på agendaen (i dag), men ikke helt vet hvor de skal begynne. Og for bedrifter som som vil lære mer om hvordan man kan lykkes med å formidle sine klimatiltak til omverdenen på en engasjerende og effektiv måte.

Foredragsholdere:

Sigrid Møyner Hohle, rådgiver innen klimapsykologi og kommunikasjon i Endrava. Hun har en PhD i psykologi med fokus på klimakommunikasjon og atferdspsykologi. Sigrid jobber med de menneskelige dimensjonene ved å kutte klimagassutslipp: atferdsendring, kommunikasjon og hvordan å legge til rette for at det skal bli lett å velge det mest klimavennlige. 


Marte Listhaug har over 20 års erfaring med kommunikasjonsarbeid med tidlig digital orientering på digitale produkter og tjenester (siden 2000-dd). De siste 15 år har hun jobbet primært med digitale prosjekter i en rekke reklamebyrå i Oslo; TRY/APT, Dinamo, Bates, Aegis/DIST, Superblaise og nå Hyper. Marte har bred bransjeerfaring og dybdekunnskap om holdningsendring og handlingsutløsende kommunikasjonsarbeid fra klima og bærekraft, utdanningssektor, bank og forsikring, sport og retail, hotell og reiseliv og norsk lokalmat.

Om Endrava
Endrava er et lite konsulentselskap som hjelper andre med å kutte klimagassutslipp.  Vi er seks rådgivere som har lang erfaring med klimaomstilling fra offentlig og privat sektor. Kompetansen vår er tverrfaglig og dekker både de tekniske, politiske og psykologiske dimensjonene ved klimaarbeid. Vi er eksperter på klimafotavtrykk, klimarelaterte markedsanalyser, strategi, atferdspsykologi, analyse og dataprogrammering. Endrava bygger på anerkjente standarder og metoder, er glade i store mengder data og har lang erfaring med prosessledelse. 

Om Hyper
Hyper er et av Norges største reklamebyråer. Vår kraft er kreativitet, men vi gjør det etter Hyper-metoden. En metode hvor reklame og innhold blir ett. Det betyr at vi tenker konvertering helt fra starten av den kreative prosessen, og at vi har med oss det konseptuelle i alle deler av kundeopplevelsen. Vi har hele ekspertisen samlet under ett tak og jobber over hele spennet fra innsikt og strategi til kreativ konseptutvikling, innhold, film, motion, design, UX, webutvikling og performance. Vi er dedikerte fagfolk med en kompromissløs holdning til kvalitet og effekt. Fagfolk som bruker hele verktøykassa for å skape et best mulig resultat.