Inhousing skolen

In-housing skolen

ANFO og Oslo Technology Consulting inviterer deg til: IN-HOUSING SKOLEN
Oppmøte: 08:30 Start: 09:00

Flere og flere norske annonsører velger å gjøre mer av markedsføringen selv, fremfor å sette bort arbeidet til byråer og konsulenter. Hvorfor gjør de dette og hva er egentlig in-housing?

Hvem passer skolen for?

Skolen passer for deg som vurderer å flytte avtaler, teknologi og eller kompetanse fra eksterne leverandører og heller legge det internt. Det krever organisering, rekruttering og ny kompetanse. Skolen skal hjelpe deg til å gjøre de riktige vurderingene rundt lønnsomheten for et slikt prosjekt samt råd til gjennomføring og oppfølging.

På skolen vil vi gå gjennom:

 • Modeller for å kartlegge behov
 • Teknologier som finnes på markedet for å dekke forskjellige behov
 • Hvordan håndtere personopplysninger i et in-house byrå (adtech)
 • Analyseverktøy som er mest brukt i dag
 • Metoder og modeller for utføre in-housing
 • Effektive oppsett av kampanjer
 • Rutiner for oppfølging av arbeidsmål og resultater

På slutten av dagen vil du være i stand til å:  

 • Gjøre en grundig vurdering om det er riktig for din bedrift å in-house markedsføringsaktiviteter
 • Forstå fordeler og ulemper samt de største fallgruvene
 • Forstå egenskaper, kompetanse og roller hos in-house ressurser
 • Bli en bedre bestiller av markedsføring og markedsføringstjenester
 • Nøye vurdere de mest sentrale kanalene som Google, Facebook og programmatisk
 • Utarbeide en effektiv arbeidsmetodikk med fokus på automatisering
 • Være i stand til å kartlegge nødvendig teknologi
 • Bygge en strategi rundt bruk av data (første, andre og tredje – parts)
 • Ha oversikt over det programmatiske økosystemet
 • Forstå hvilke ressurser du trenger for å lykkes
 • Ta hånd om en effektiv prosess for produksjon av materiell
 • Sette opp rapporterings rigg for å kunne måle resultat
 • Lage en handlingsplan for å komme i gang og følge opp in-housing planene