Arbeidsplassen 2020_Eventbilde_842x595_NY

Hvordan bør arbeidsplassen være, og hvilke grep kan du ta?

Å ha en god og trygg arbeidsplass for alle ansatte, er nok noe alle daglige ledere ønsker. Forskning viser at ansatte som har det bra på arbeidsplassen, både yter mer, er mer effektive og mindre syke. Men er det lettere sagt enn gjort? Det er mange faktorer som spiller inn, mange hensyn å ta, og det kan være vanskelig å vite om alt er tenkt på.

Bli med oss denne dagen hvor vi skal gå igjennom temaer som er relevante for din arbeidsplass. Vi skal høre fra eksperter, finne ut hvordan det blir løst hos andre, samt bli inspirert av gode løsninger. 

Du som deltaker kan melde deg på en eller flere workshops.

OBS: Begrenset antall plasser

Endelig program og påmelding oppdateres fortløpende.


Oppbygging og utvikling av team:

 • Hvordan skaper man effektive team som gir resultater
 • Hvilke roller bør fylles
 • Hvilke ansvarsområder
 • Hvordan få alle til å føle seg synlige

Kompetanseheving og motivasjon:

 • Hvordan bidra til kompetanseheving i organisasjonen? 
 • Hvilke skjulte talenter har dine ansatte?
 • Hva kan gjøres for å skape ekstra motivasjon

Ledelse, fjernledelse, og feedback:

 • Hvordan fungerer ledelse i 2021
 • Fjernledelse blir mer og mer vanlig. Hvordan sikre god kommunikasjon
 • Samtalebasert feedback, 360 eller skjematisk fremstilling?

Mangfold på arbeidsplassen:

 • Hvordan er fordelingen av ansatte, oppgaver og ansvar?
 • Tilrettelegging for ulike kulturer, kjønn og legning
 • Hva kan barriere være? 

Mental helse og trivsel:

 • Hvordan jobbe med å sikre god mental helse blant de ansatte
 • Hvordan sikre trivsel i alle ledd

Meld deg på nyhetsbrevet

Følg oss på sosiale medier

Bli medlem

Vil du vite mer om medlemskap i ANFO? Skriv inn navn og e-post, da tar vi kontakt og forteller mer om medlemskap og fordeler.

Abonnér via Apple, Spotify, Podchaser eller Spreaker