shutterstock_384531616-d2a211da

GDPR skolen for markedsførere 2019

GDPR OG DIGITAL MARKEDSFØRING

GDPR trådte i kraft Juli 2018 og tvinger frem en rekke endringer for alle som har et nettsted og driver med en eller annen form for analyse eller markedsføring.

Majoriteten av norske bedrifter tar GDPR på alvor, men undervurderer hvordan nye personvernlover står i fare for å brytes med digital markedsføring. Ja, vi informerer om at vi bruker det, men hva er egentlig rutinene for de som utfører og praktiserer digital markedsføring for bedriften din? Er det alle av besøkende på nettsiden din som kan motta målrettede annonsebudskap via mail, bannere, Facebook og Google eller bare et utvalg?

ANFO og Oslo Technology Consulting inviterer deg GDPR Skolen for markedsførere. Skolen går vi i dybden på hva som er betegnelse på personinformasjon og hvordan du kan sikre at du samler og behandler den informasjonen med respekt for dine kunder og besøkende.

Hvem passer skolen for?

Kurset passer for deg som ønsker å forstå hvordan GDPR berører digital markedsføring og kommunikasjon for nettstedet du har ansvar for. Kurset passer for alle uansett stilling.

Etter endt dag vil du være i stand til å:

 • Ha forståelse for hvordan et digital økosystem fungerer og hvordan personinformasjon benyttes
 • Få oversikt over hvor det potensielt lekker identifiserbar personinformasjon
 • Bruke  verktøy som hjelper deg å avdekke data lekkasjer
 • Lage oversikt over hvilke annonse teknologier dine konkurrenter benytter
 • Være i stand til å lage en forenklet databehandleravtale og personvernerklæring for digital markedsføring (i samråd med advokat)
 • Forstå hvordan du skal gjennomføre en  praktisk implementering av GDPR rutiner
 • Gjennomføre nødvendige prosesser for å gjøre ditt nettsted GDPR complient

Under dagen vil vi gå gjennom:

 • Innføring i digital økosystem
 • Gjennomgang av hva som er identifiserbar informasjon
 • Bruk av personinformasjon i programmatiske mediekjøp
 • Hvordan markedsføring på sosiale medier berøres av GDPR
 • Gjennomgang av verktøy som kartlegger hvilke selskaper som henter ut data fra ditt nettsted
 • Bruk av Google Analytics, GDPR og andre analyse verktøy 
 • Gjennomgang av eksempler på databehandler avtaler
 • Gjennomgang av eksempler av personvernerklæring
 • Tilpasning av nyhetsbrev, kontaktskjemaer, påmeldinger og lignende for GDPR
 • Oversikt over de mest brukte GDPR løsninger på markedet
 • Gjennomgang av tiltak for å bli GDPR complient

Praktisk tilnærming:

Som en del av skolen har vi laget en praktisk del der hver av deltagere får en oppgave de skal løse. Målet med dette er å avdekke potensielle data lekkasjer for ditt eget nettsted. Etter øvelsen er gjennomført skal du sitte igjen med oversikt over alle selskaper som henter ut personinformasjon fra ditt nettsted. Som følge av denne øvelsen skal du også kunne se hvilken teknologi din konkurrenter benytter seg av.

Dette får du etter endt kursdag:

 1. Kursbevis med ditt navn som kan brukes i CV, LinkedIn etc
 2. Presentasjon fra kurset
 3. Eksempler på databehandleravtale
 4. Eksempler på personvernerklæring
 5. Liste med verktøy du kan benytte