Latter

GDPR og E-Privacy dagen 1018

Din nettside trackes av script og 3. parter.

Hva betyr det i en GDPR verden?

GDPR og E-Privacy er to av våre mest aktuelle utfordringer i inneværende år. GDPR har lenge blitt dekket bredt og godt, både av ANFO og svært mange andre. De fleste har fått med seg at vi bør få orden på vår database, ta en ekstra runde på samtykke tekstene og sørge for at vi er innenfor her.

Har vi likevel glemt elefanten i rommet? I vår iver etter å bli GDPR compliant har vi da glemt det mest selvsagte, selvenettsiden. Vi snakker tross alt om internett og digital markedsføring.

En kjapp runde med et program som eksemplevis Ghostery avdekker trackere og eksterne aktører i et betydelig antall. Noen trenger du, andre hverken trenger du eller vet om. Men til syvende og sist blir det likevel ditt ansvar, særlig post GDPR.

Vi starter kl 0900 (registrering fra 0830) og skal være ferdig i 1130-1200 tiden.

Del 1

Introduksjon: Jan Morten Drange, ANFO

Hva er GDPR/e-Privacy? (25 minutter)Carsten Gunnarstorp, Nordma

Hvordan berører GDPR datadrevet markedsføring? (25 minutter) 
Thomas Straw, OTC

Analyse av script og 3. parter på nettsider. Hva må du tenke på?Vi ser på konkrete eksempler av hjemmesider vi alle har et forhold til. Hva ligger bak, hvordan skal vi tolke de scriptene vi ser på? Hva er det som trackers? Hvordan brukes data som trackes og ikke minst hva er lovlig eller ikke lovlig i henhold til GDPR?
Anders Willstedt fra Conzentio

Kaffepause og mingling.

Del 2

Dialogbasert foredrag og diskusjon:Vi spinner videre på det grunnlaget vi la før pausen.

Innledningsvis dialog foredragsholderne seg imellom. Deretter Q&A, diskusjoner og felles utfordringer. Hvordan går vi videre? Konkrete tips.

Avslutning og oppsummering

Involverte fagpersoner:

Thomas Straw – Oslo Technology Consulting
Anders Willstedt – Conzentio
Carsten Gunnarstorp – Nordma
Jan Morten Drange – ANFO