Magnet 2022 Eventbilde_1245x710

Employer branding seminar og prisutdeling Magnet Awards

Velkommen til en inspirerende dag på Latter der vi setter søkelyset på fagfeltet employer branding. Vi samler HR, kommunikasjons- og markedsavdelinger for å belyse viktigheten av employer branding og utfordringene rundt å tiltrekke seg og beholde flinke folk. 

På dette hybridarrangementet fyller vi på kunnskapsbanken med interessante foredrag. I tillegg deler vi ut Magnet Awards til årets beste kommunikasjonsarbeid innen employer branding og rekruttering i Norge.

Les mer om Magnet Awards her.

Employer branding er et voksende fagområde og virkeligheten vi nå lever i har gjort sitt til at utviklingen har skutt fart. For det første satte pandemien sine spor på arbeidslivet. Videre er dagens arbeidsmarked presset, og arbeidsledigheten er lavere enn hva den har vært på over ti år. Dette skaper et marked der arbeidstakere kan sette krav til arbeidsgiver og samtidig blir kampen for å kvalifisere seg stadig tøffere. Til slutt er det mange arbeidstagere som forventer at et selskaps employer brand reflekterer bærekraft, mangfold og samfunnsansvar. 

Hvis du er opptatt av gode arbeidsplasser og å være en attraktiv arbeidsgiver er dette et arrangement for deg – meld deg på allerede i dag!

Program:
12:00 – 12:05 Velkommen

Håvard Kvernaas Bakken, fagdirektør i ANFO


12:05 – 12:25 Å få tak i gode ansatte er like viktig som det er vanskelig. Svar på hva, hvorfor og hvordan om employer branding

Hvorfor har employer branding blitt den viktigste og vanskeligste innsatsfaktoren for virksomheter? Hva er viktig å tenke på i employer branding, og hvordan kan du unngå typiske fallgruver?  

Hans Petter Stub, partner i Whydentify


12:25 – 12:35 Prisutdeling: Årets helhetlige employer branding

12:35 – 12:55 Kreativitet som virker

Hvordan kan kreativitet og historiefortelling bygge et sterkt employer brand.
Dette er foredraget for deg som har planen og strategien på plass, men lurer på hvordan du faktisk skal nå ut med ditt employer brand. Hyper deler både tips, triks og konkrete eksempler

Kristin Selfors, kreatør i Hyper


12:55 – 13:05 Prisutdeling: Årets kampanje overfor egne medarbeidere

13:05 – 13:25 Pause

13:25 – 13:45 SmidigDag – Hvordan skaper vi vår fleksible arbeidshverdag i Telenor?

Telenor forteller om hvordan de har brukt tjenestedesign og medarbeiderinvolvering i sin utvikling av en fleksibel arbeidshverdag, SmidigDag. Hvordan de har brukt metodeverket og hva de har lært og hvor de er nå, kan du høre mer om i dette foredraget.

Connie Støen Christensen, HR business partner i Telenor

Siri Skavraker, HR business partner i Telenor


13:45 – 13:55 Prisutdeling: Årets kampanje overfor erfarne

13.55 – 14:15 HR er hjertet i organisasjonen

Charlotte brenner for HR og vil fortelle hvorfor hun mener at selveste Hjerte av en organisasjon er HR. HR, bedre kjent som Human Resources, er alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og «avvikling» av alle menneskelige ressurser i organisasjoner. Hvis man håndterer HR prosessene riktig og effektivt vil det skapes en ramme for utvikling og vekst med medarbeiderne i høysete. Med tydelige og definerte mål, roller og prosedyrer, og oppfølging av disse, øker sannsynligheten for at ansatte er engasjerte og leverer optimalt ihht virksomhetens mål. Selv om HR holder hjulene i gang, må også kommunikasjon og kulturbygging være på plass for at medarbeidere ønsker å bli værende i organisasjonen. Trygghet, kommunikasjon og god kultur fremmer kreativitet og arbeidsglede, noe som er viktig for ansattes trivsel og motivasjon. Og ettersom menneskene er bedriftens viktigste ressurser, er det akkurat de vi må sørge for å passe på.

Charlotte Thøgersen Ølnes, HR business partner i Orkla House Care


14:15 – 14:20 Prisutdeling: Årets fagperson for employer branding

14:20 – 14:40 Pause

14:40 – 15:00 Slik har vi lykkes med employer branding

Employer Branding er et kontinuerlig arbeid, og det tar tid å bygge opp kjennskap. Gjensidige har gått fra å ønske å nå «alle» til en betydelig mer målrettet strategi. Vi skal være til stede der målgruppen vår befinner seg – samtidig som vi må tenke nytt i et marked hvor kampen om kompetansen er stor. Konsernansvarlig for Employer Branding, Lykke Renee Skimten, vil fortelle om reisen til Gjensidige. I tillegg vil student og HR-intern, Aleksandra Groos Dyvik, fortelle om hva som gjorde at hun søkte internship i Gjensidige og hvorfor hun tror ordningen har blitt så populær blant studenter.

Lykke Renee Skimten, konsernansvarlig Employer branding HR Operations og Rekruttering i Gjensidige

Aleksandra Groos Dyvik, internship i Gjensidige


15:00 – 15:10: Prisutdeling: Åpen klasse

15:10 – 15:30 Panelsamtale – vi spør de unge

Opinions UNG-undersøkelse viser at det å jobbe i et godt sosialt miljø er det viktigste ved valg av arbeidsgiver for de fra 15-25 år gamle. Føler dere at det er mulig å få en forståelse for arbeidsmiljøet ved å lese stillingsannonser og se noen filmer? Hvem har dere i så fall fått et godt inntrykk av? 

Samme undersøkelse viser at ESG (miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold) er overraskende lite viktig for ungdommen, stikk i strid med det man ofte har lest de siste årene. Er dette fordi ESG er noe dere ser på som åpenbart og forventer av alle, eller er det mer fordi det har vært politisk korrekt å si at man er opptatt av ESG? 

  • Hva synes dere om bruk av humor i stillingsannonser? Mye kleint der ute, eller mye bra?
  • Hva ser dere etter ved valg av arbeidsplass? 
  • Hvor viktig er: bærekraft, omdømme, mangfold osv?
  • Hvordan jobbes dette med i Norsk Rikstoto?
  • Hvilke tanker gjør dere knyttet til arbeidsmiljø og kultur i post-covid der vi etter hvert kommer frem til en normalisert hjemmekontor/kontor-kontor situasjon?

Moderator: Hans Petter Stub, partner i Whydentify

Amir Raaholdt, student

Sofie Sol Hammersland, student

Stina Pettersen, Performance Marketing Specialist i Norsk Rikstoto

Amanda Robertsen, ansvarlig kundedialog i Norsk Rikstoto


15:30 – 15:40 Prisutdeling: Årets kampanje overfor studenter

Eventsponsor: