Retail innovation

Den store Retaildagen 2018

Den 19 april arrangerer vi for femte år på rad Den Store Retaildagen.

”Detaljhandelen står foran betydelige og til dels ekstreme utfordringer. Det som har virket frem til nå vil i fremtiden utfordres. Det handler om innsikt, det handler om butikk og konseptutvikling, forbrukerforståelse og om gode og relevante historier. Og ikke minst hvordan man skal oversette all denne innsikten til vellykkede strategier og kundemøter. Kundene vil utfordre oss og vi må legge til rette for morgendagens handleopplevelser. For disse vil være annerledes enn tidligere. Ønsker man å lykkes som retailer i fremtiden er det mekanismer som må forstås og utnyttes, i butikk og i kommunikasjon.”

Dette var oppspillet til det vi for fire år siden lanserte som dagen ”Retail Innovation”. 

I starten var det danske RIS, Retail Institute Scandinavia, en ledende og global retailkompetansehub, Retail Energy og ANFO Annonsørforeningen som stod som arrangører. Rationalet bak var enkelt; I stedet for at vi hver for oss skulle lage hver våre fagdager var vi sikre på at vi sammen kunne lage noe som ble enda bedre. Det var også tanken bak da vi for to år siden inviterte inn Kreativt Forum som også hadde sin egen Retail dag. To større retailkonferanser var nå blitt en. Og med KF på laget fikk vi på plass en større konkurranse med enda mer fokus på retail; Retail prisen! Underveis har Retail Institute Scandinavia trukket seg ut som direkte arrangør og opptrer nå kun gjennom sitt samarbeid med Retail Energy.

Den Store Retaildagen er nå etablert som en heldags fagkonferanse på dagtid og en prisutdeling på kveldstid. Konferansen er en kombinasjon av inspirerende foredrag og lærerike caser. I løpet av fire år er det litt av et lag som har stått på vår retail scene! Retailprisen har etablert seg som bransjens mest anerkjente påskjønnelse, uansett om du jobber med kampanje, event eller pakningsdesign. Her som i andre konkurranser gjelder mantraet; Skal du vinne må du konkurrere.

Dagen, enten man snakker dag eller kveldstid er en alle tiders mingleplass. Her treffer du nye og gamle kolleger, kunder og potensielle kunder, samarbeidspartnere du kjenner eller ikke kjenner. Ja rett og slett alle du gjerne har lyst å treffe i en retailfaglig setting. En attraktiv møteplass som i stor grad er satt i scene av våre samarbeidspartnere og sponsorer.

Hold av datoen og vel møtt!