NorwegianBank

Bank Norwegian-dommen. Enig eller uenig, vi tar debatten!

Høyesterett har nylig sagt sitt; det er tillatt å bruke konkurrentenes kjennetegn som betalt søkeord ved søkemotorannonsering på internett. Det er likevel viktig å huske at alminnelige prinsipper om markedsføringen fortsatt gjelder. Annonsen må utformes på en måte som ikke medfører forvekslingsfare, utvanning eller skade på omdømmet til konkurrentenes varemerker.

Det rettslige er dermed avklart – det er tillatt å bruke konkurrentenes kjennetegn som betalt søkeord ved søkemotorannonsering. Men det er fortsatt mange meninger om dommen som det kan være interessant å få med seg. Vi har derfor funnet frem til to dyktige advokater som vil debattere fordeler og ulemper med den rettstilstanden vi nå har fått. I tillegg har vi fått med oss en representant fra Bank Norwegian som vil gi innblikk i hvordan det var for markedsavdelingen å igangsette – og stå i – en kampanje som ble utfordret rettslig av konkurrenter. De fleste synes jo ikke det er så artig å få et søksmål slengt på seg.

I tillegg til å gi et konkret svar på lovligheten av å bruke konkurrentenes kjennetegn som betalt søkeord, er forholdet mellom varemerkeretten (spesiell lov) og det generelle forbudet i markedsføringsloven § 25 et sentralt tema i dommen. Høyesterett konkluderte med at varemerkeretten ikke er uttømmende, og at markedsføringsloven § 25 derfor i prinsippet kan ramme handlinger som er lovlige etter varemerkeretten. Om markedsføringsloven § 25 skal komme til anvendelse, vil avhenge av om supplerende beskyttelse er aktuelt fordi det foreligger elementer i saken som ellers ikke fanges opp, typisk forhold av en annen karakter enn de som reguleres av varemerkeretten. Videre må hensynet til sunn konkurranse tale for at det innrømmes et supplerende vern. Anses varemerkeretten å regulere det aktuelle forholdet uttømmende, er det ikke grunnlag for å benytte markedsføringsloven § 25 i tillegg.

De som er interessert i denne grensedragningen kan lese hele dommen her

I panelet har vi med oss:

Camilla Vislie, partner i advokatfirmaet Thommessen
Fredrik Mundal, CMO i Bank Norwegian og vitne i saken
Martin B. Rove, advokat i Orkla
Carsten Gunnarstorp, advokat i ANFO