Bærekraft_2_842x595

Bærekraftig markedsføring – er det mulig?

Det blir viktigere og viktigere å vise at man tar bærekraft på alvor som bedrift. Undersøkelser viser at bærekraftige bedrifter blir foretrukket over bedrifter som ikke er bærekraftige.

Fokus på kortreist, gjenbruk og miljø tar stadig mer plass i hverdagen, og alle må tilpasse seg. Alt skal være helst produsert på riktig måte, pakket på riktig måte og distribuert på riktig måte. 

  • Er det egentlig lov for bedrifter som lever av at forbrukere kjøper varer å kalle seg bærekraftige?
  • Kan bransjer som lever etter et «bruk og kast»-prinsipp med hyppige produktlanseringer i tillegg si at de er bærekraftige?
  • Er bedrifter bærekraftige dersom de bare har miljøhensyn?
  • Blir bedrifter bærekraftige når de kjøper klimakvoter?
  • Hva er egentlig bærekraft og hvordan kan vi løse denne utfordringen med å bli bærekraftige?

Program:

Hva ligger i begrepet bærekraft og det grønne skifte, og hvordan vil det påvirke din virksomhet.  

Hva er bærekraft og klimarisiko, hvem setter premissene for regelutviklingen, og hvorfor er det lurt for virksomheter å omstille seg til å bli bærekraftig?

Mia Ebeltoft, Managing Director i Climate Risk Advisory


Hva er lov og ikke lov rundt kommunikasjon og bærekraft?

Bruken av miljøpåstander i markedsføring øker – hva skal til for at slik grønnvasking tillatt? Vi gir en introduksjon til de rettslige kravene som gjelder og redegjør for praktiske problemstillinger som kan dukke opp ved bruk av miljøpåstander i markedsføring.

Økt klima- og miljøfokus har de siste årene ført til en utbredt bruk av miljøpåstander i markedsføring. Produkter og virksomheter markedsføres stadig oftere som «bærekraftige», «grønne» eller «miljøvennlige». Ikke alle produkter, tjenester eller virksomheter kan lovlig markedsføres med slike påstander. Det stilles en rekke ulike krav til slik markedsføring for at den skal være lovlig og i tråd med markedsføringsloven. Særlig sentralt står plikten til å kunne dokumentere at miljøpåstanden er sann. Vi går kort gjennom de rettslige kravene som gjelder for slik markedsføring og redegjør for praktiske problemstillinger som kan dukke opp, for eksempel:

• Hva skal til for at virksomheter og produkter kan markedsføres som «bærekraftige»?
• Kan virksomheter med hyppige produktlanseringer kan kalle seg «bærekraftige»?
• Hva slags dokumentasjon kreves for å dokumentere miljøpåstanden?
• Hva er mulige konsekvenser ved brudd på reglene?
• Hvem er ansvarlig for brudd på reglene?

Hans Erik Johnsen, partner i Wiersholm

Maria Høye Haugstad, fast advokat i Wiersholm


Fra pekefinger til begeistring: Hvordan snakke om bærekraft?

Den enkleste endringen selskaper, organisasjoner og mennesker kan gjøre for planeten er å minske, redusere, dempe, slutte med… (Sett inn valgfritt negativt ord.) Men det skaper verken begeistring eller et ønske om å delta.

Vi vil slå et slag for mer kreativitet – alle steder i organisasjonen. Slik at fokus flyttes fra hva vi må ha mindre av, til hva vi trenger mer av. Det er utgangspunktet for hvorfor Bureau finnes – og for denne halvtimen.

Maja Folgerø og Snorre Martinsen, Kreative rådgivere i Bureau


Tekstilaksjonen og den nye sirkulære standarden

MoST – Movement for sustainable textiles er et unikt og tverrfaglig samarbeid mellom aktører innen norsk mote- og tekstilbransje, nye kleskonsepter, miljøorganisasjoner og tekstilgjenvinnere, hvor målet er å doble bruken av tekstiler innen 2025. Et av tiltakene er Tekstilaksjonen som skal bidra til at du bruker tekstilene dine dobbelt så mange ganger. 

• Hvordan jobber vi for å fremme bærekraft i en av de mest utsatte bransjene? 
• Hva er på plass av regler og normer, hva må på plass, og hva er våre ønsker på kort og lang sikt?

Linda Refvik, daglig leder i Norwegian Fashion & Textile Agenda


Bærekraft i daglivarebransjen

Grønnfargen forplikter.
Med 4 millioner handlere i uken og 14.000 medarbeidere har KIWI muligheten til å påvirke mange i en sunnere og grønnere retning.
Hvordan jobber KIWI for å redusere eget energiforbruk og utslipp?
Hvordan hjelpe kundene til å redusere matkasting og ta sunnere valg?

Jacob Rolland, marketingsjef i KIWI minipris


#velkommen2030

IKEA er en del av veldig mange menneskers hverdag. Først og fremst gjennom produkter i folks hjem, men også som arbeidsgiver og som nabo i nærmiljøet. 

Her får du høre om våre perspektiver rundt bærekraft på disse områdene, hva som er på agendaen og hvilke muligheter og utfordringer vi jobber med å løse på vår vei mot 2030.

Siri Norhagen, Acting Sustainability Manager i IKEA Norge


Forbrukerne vil, du kan hjelpe dem å få det til!

Det er lett å kritisere forbrukerne for tomt prat når de påstår at de ønsker bærekraftige produkter. De sier én ting, men gjør noe annet. Hvem har skylda – du eller de?
I dette innlegget ser vi på hvorfor folk er som de er, fra biologi og psykologi til sosiologi. Og hva som skal til for å hjelpe norske forbrukere til å oppfylle sine egne (og dine) ambisjoner om en mer bærekraftig livsstil.

Sunneva Kilsti, Seniorrådgiver i Opinion

Mia Harboe, Rådgiver i Opinion