Smart Start_AI i markedsføring_Eventbilde_tny

ANFO Smart Start: AI i markedsføring

ANFO får mange henvendelser fra våre kjære medlemmer om generativ AI, både når det gjelder det praktiske og det lovmessige. Meld deg på vår Smart Start å få innblikk i hva andre gjør, samt svar på en del juridiske problemstillinger som dukker opp ved bruk av generativ AI.

Agenda:
AI ai ai! 
Hvordan kan Farmasiet bli mer kostnadseffektive med AI?

Hanne Kjærnes er CMO i Farmasiet, og har ansvar for vekst i markedet, bygge intern og ekstern tillit og ta nye posisjoner gjennom kundedrevet innsikt. Hun har lang erfaring med merkevarebygging og kommunikasjon fra teknologiselskaper med sterkt kundeperspektiv. I en kategori hvor faglig kompetanse, trygghet og pålitelighet er viktige drivere og Farmasiet en utfordrer, må nye AI-initiativ hele veien balanseres godt mot posisjon og krydres med en god porsjon nysgjerrighet og læring. Hvordan man gjør det skal Hanne fortelle mer om i foredraget. 

Hanne Kjærnes, CMO i Farmasiet


AI i markedsføring – hvilke regler gjelder?

Vi ser nærmere på hva rettsreglene sier om bruk av AI i markedsføringsaktiviteter. Må AI-generert innhold merkes? Eier du innhold som er framstilt ved hjelp av AI-verktøy? AI Act, hvor relevant er den? Og kan du egentlig bytte ut ansatte med AI?

Andreas Stabell, Senior Associate i advokatfirmaet Thommessen
Andreas arbeider med tvisteløsning og rådgivning i saker innen immaterialrett (patent, varemerker, opphavsrett, design og forretningshemmeligheter). Andreas arbeider særlig med patenttvister, opphavsrett og markedsføringsrett. Han bistår regelmessig virksomheter i tvister og kontraktsforhandlinger om lisensiering av opphavsrettigheter innenfor medie- og musikkbransjen. Han har også holdt flere foredrag om AI.

Ane Lerheim Mossige, Managing Associate i advokatfirmaet Thommessen
Ane bistår med kommersiell og strategisk rådgivning i en rekke spørsmål innen personvern, teknologi og cybersikkerhet. Hun jobber med personvernprogram, implementering og intern etterlevelse, og har også utstrakt erfaring med kontraktsforhandlinger, inkludert personvernavtaler og leverandørhåndtering. Gjennom flere opphold som internadvokat og arbeidsopphold i utlandet har Ane en særlig forståelse for de kommersielle og strategiske hensynene i en bedrift, og har med seg dette i rådgivningen til klienter. Ane er ansvarlig for Thommessens AI-satsing, og har holdt en rekke foredrag og seminar om AI.