Smart Start_AIanalyse_Eventbilde_2

ANFO Smart Start: AI Analyse

Hvordan kan kunstig intelligens endre måten vi jobber med data? Det får du vite på Smart Start om AI og analyse den 19. mars, ledet av ANFOs egen Sebastian Haarbye.

Sebastian bruker AI hver dag i arbeidet sitt med Effektprosjektet. Dette er et større prosjekt hvor 1200 norske markedsføringscase samles i en database for ytterlig analyse. Casene er hentet fra ANFO Effekt gjennom over 10 år.

På dette forkostseminaret tar vi for oss de nyeste AI-verktøyene, og vi går gjennom styrker og svakheter ved dagens løsninger. Videre legger Sebastian frem praktiske eksempler på hvordan verktøyene brukes for å forstå og behandle data. 

Dette inkluderer: 

•  Hvordan å laste opp og laste ned datafiler for behandling i et AI-miljø 

•  Hvordan man forstår og følger endringene som blir gjort i den gitte filen 

•  Datarensing (regex, fjerne duplikater, manglende data, normalisering av data osv.) 

•  Ulike typer dataanalyse (korrelasjon, deskriptiv statistikk, kji-kvadrat, sentiment osv.) 

Forbered deg på en morgen fylt med verdifull læring, der vi utforsker hvordan AI kan forvandle arbeidshverdagen din.

Meld deg på nå for å deg en sikre plass! ( Begrenset antall plasser)