Eventbilde-Ny-frist.

ANFO Effekt – frist for innsendelse av case!

ANFO Effekt har engasjert hele bransjen siden 2012. Antall Effekt-case i basen er nå godt over 1300. Dette er caser og eksempler som viser at markedsføring kan gjøre en betydelig forskjell for bedrifter og merkevarer. Når man gjør ting riktig.

Målet med ANFO Effekt er å fremheve fremragende markedskommunikasjon som evner å skape verdier. Det er jo det som til syvende og sist er det viktigste for annonsørene.

Hva er et ANFO Effekt-case?

Målsettingen skal være klart definert og effekten måles i henhold til dette. Det er altså ingen krav til virkemidler. Et godt case kan fokusere på ett eller flere virkemidler, eksempelvis event, sosial media, PR, massekommunikasjon, design, pris og distribusjon. Det viktige er ikke mediekanal eller kommunikasjonsdisiplin, men evnen til å dokumentere en klar og beviselig sammenheng mellom innsats og effekt. Effekten skal dokumenteres og tilbakeføres til den forretnings- og markedsføringsmessige målsetting som er grunnlaget for arbeidet.


EVENTSPONSOR