ai_event_12

AI skole: Intensivkurs i Generativ AI

Velkommen til vår spennende workshop om Generativ AI – dette blir intensivt og svært lærerikt!

Vi starter dagen med en grundig introduksjon av de grunnleggende konseptene og mulighetene som generativ AI bringer til bordet. Etterpå går vi rett på sak med en praktisk økt, hvor du skal utforske ledende språkmodeller som Google Bard, Perplexity, Bing AI, og vår egen ChatGPT gjennom interaktiv læring.

Etter en kort pause fortsetter vi med et dypdykk i ChatGPT, hvor du får praktiske øvelser for å bygge, analysere og bruke GPT-modeller, samt lage prompter for å styre dem. Etter lunsj fortsetter vi med fokus på produksjon av bilder og video og gjør flere praktiske øvelser med verktøy som DALL-E 3, Adobe FireFly, og Midjourney.

Etter en kort pause igjen, fortsetter vi med en spennende sesjon om AI og videoproduksjon, der vi utforsker hvordan AI endrer videoproduksjon gjennom hands-on øvelser med verktøyet Runway ML. Vi avslutter dagen med en interaktiv økt om AI-drevet lydproduksjon, der du får muligheten til å skape og analysere lyd med AI-verktøyet EllevenLab.

Dette blir en dag fylt med læring, utforskning og kreativitet – vi gleder oss til å se deg der!

Program:

09:00 – 09:30Tekst

Første del, frem til lunsj, har vi fokus på tekst. Introduksjon til Generativ AI med en innføring i grunnleggende konsepter og potensialet i generativ kunstig intelligens.

09:30 – 10:30

Praktisk Øvelse med Språkmodeller: Interaktiv læring med ledende språkmodeller som Google Gemeni, Perplexity, Microsoft Copilot, og ChatGPT.

10:30 – 10:50Pause

10:50 – 12:00

Dypdykk i ChatGPT: Praktiske øvelser for å bygge og analysere GPT-modeller og lage Prompter.

12:00 – 12:30Lunsj

12:30 – 14:00 – Bilder

Introduksjon til Generativ AI med en innføring i grunnleggende konsepter og potensialet i generativ kunstig intelligens for bilder / video og lyd. Samt Promptning til disse modellene.

Kunstig Intelligens i Bildekunst: Praktiske øvelser og diskusjoner om AI-drevet bildegenerering og -analyse, med verktøy som DALL-E 3, Adobe FireFly, og Midjourney.

14:00 – 14:20 – Pause

14:20 – 15:15 – Video

AI i Videoproduksjon: Utforsk hvordan AI transformerer video produksjon gjennom hands-on øvelser med verktøyet Runway ML.

15:15 – 16:00 – Lyd

AI-drevet Lydproduksjon: Interaktive øvelser i å skape og analysere lyd med AI-verktøyet EllevenLab.