adtech_2021

AdTech: Datakappløpet

Årets AdTech skal handle om perspektiver!

Vi har invitert 16 aktører i bransjen til å svare på noen sentrale og viktige spørsmål. Alle blir stilt de samme spørsmålene, og får 10-15 minutter til å svare ut fra sitt perspektiv.

  1. Hvordan kommer dere til å forberede dere til fremtiden uten tredjeparts cookie-data?
  2. Hvordan kommer dere til å jobbe med førsteparts data på kort og lang sikt?
  3. Hvordan skal det samles inn data som kan kombineres med flere kilder? Hvilke premisser ligger til grunn for å ha best grunnlag for å levere den beste dataen på innsikt, aktivering og rapportering?
  4. Hva med DMP, DSP og SSP – Hvem kommer ha til å ha kontroll på hvilken del av verdikjeden fremover? 
  5. Hvordan sikrer du at brukeren får best mulig brukeropplevelse?

Kappløpet om datahåndteringen er i gang! Hvor enn du ser i vår bransje, arbeides det med å finne en best mulig løsning for å håndtere digital markedsføring. Forbrukerne har fått mer makt med å bestemme tracking selv, via Apples IoS 14,5. Tredjeparts Cookies forsvinner, og data kan nå kun bli hentet ut med aktiv godkjenning via en innlogget bruker.

Personvern og data er ikke et nye tema, men begge har igjen fått en meget sentral plass etter blant annet Apple og Google sine nye tiltak rundt håndtering og tillatelser. Det er mange uavklarte spørsmål, særlig rundt «eierskap» av data, og det er vanskelig å forutse hvem som kommer seirende ut.

Hvordan tenker publisistene, leverandørene, byråene, og ikke minst annonsørene om dette? Og hva arbeides det med? Det skal vi prøve å belyse på årets konferanse.

«Når noen sier fra himmel og helvete, ser jeg bare muligheter». Få med deg innlegget til Torgeir Telle i GroupM + 15 andre foredragsholdere.

Program

Velkommen

Fredrik Pettersson, direktør teknologi i ANFO


Heia Norge!

Datakappløpet har i vår bransje pågått en god stund – lenge før GDPR og cookie-døden. Maktbalansen knyttet til data er i full endring, og premissene fremover er tydeligere. Norge står her i en særstilling, og vi er mange i bransjen som er svært godt forberedt på endringene som kommer!

Kathrine Saastad, CEO i DIAR


Fremtiden krever en dynamisk tilnærming til teknologi, ikke legg alle eggene i en kurv

Vi har i en årrekke sett hvordan byråer, medier og inhousemiljøer har valgt å rendyrke sin digitale markedsføring ved hjelp av kun en teknologi. Noen ganger på grunn av at det er en del av forretningsmodellen, men selvfølgelig også at det gjør ting enklere i samhandling med data og menneskelig kontroll. Vi ser nå at det å legge alle eggene i en kurv gjør det vanskelig for enkelte aktører å snu seg rundt og tilpasse seg den nye digitale verdenen. Vi i Re:Media har alltid hatt en dynamisk tilnærming til teknologi, og mener at fremtiden gjør det enda mer viktig å være åpen i forhold til teknologiske plattformer.

Emanuel Broberg, Digital Director i Re:Media


En Krystal Klar datastrategi er en Naturli’ del av fremtiden

Hva er egentlig formålet med alle dataene vi samler inn? Selv om vi som markedsførere ofte kunne vært deltakere i programmet «Ekstreme Samlere», er det i de fleste tilfeller ikke nødvendig. Uten en tydelig strategi, tett partnerskap og endringsvilje vil vi som annonsører ha det tøft i fremtiden hvor internett slik vi kjenner det i dag ikke eksisterer lenger.

Marius Gulbrandsen, Head of Marketing Technology & Consumer Data i Orkla


It’s first party time

Når støtten for tredjeparts cookies fjernes vil man få et digitalt økosystem som kretser rundt førsteparts IDer og førstepartsdata. Jan vil vise hvordan Adform har jobbet med utfordringen i lang tid, og hvordan løsningene allerede nå kan løse problemene man som markedsfører har i browsere som Safari og Firefox.

Jan Berthrand Danielsen, Senior Account Director i Adform


Cookieless – når noen sier fra himmel og helvete, ser jeg bare muligheter
Vi har de siste 10 årene fått et hav av muligheter innen digital annonsering. Disse mulighetene har blitt, og vil ytterligere bli innskrenket som følge av store globale og lokale faktorer. De fleste som jobber med digital annonsering har nok kjent på en viss grad av forvirring, uro eller motløshet i møte med «cookieless» problemstillingen. 

Gjennom det siste året har jeg jobbet mye med dette, sammen med kunder og rådgivere i GroupM og våre byrå. Basert på mine erfaringer vil jeg ta en mer pragmatisk tilnærming til problemstillingen og fortelle hvordan vi løser disse og ser fram mot en framtid hvor vi skal være brobygger mellom walled gardens og publisister for våre kunder i en spennende digital fremtid.

Torgeir Telle, data and audience manager i GroupM


Førsteparts data fra norske medier gir innsikt, verdi og effekt for norske annonsører

Sammen kan norske medier og annonsører bygge gode kundereiser basert på data og innsikt. Dere som annonsører og vi som norske medier må jobbe tettere sammen for å skape de beste resultatene basert på den data vi begge parter sitter på. Sammen skal vi bygge verdi og effekt og derigjennom etablere den beste innsikten og kunnskapen om den norske forbrukeren og målgruppene.

Christian Thu, VP Ad Sales i Amedia


Hele festen halve kaken

Daniel Granlund Bredahl, direktør mediestrategi og investeringer i OBOS


En ny æra for attribusjonsanalyse og systemforståelse

Henning fra Penetrace stiller på AdTech for å fortelle om en reise som en håndfull annonsører, en akademiker og et team fra Penetrace har gjort for å drøfte hvilken metodikk og teknologi som leverer best på attribusjonsanalyse når tornadoen har sveipet med seg cookie teknologien. I dette innlegget skal han redegjøre for resultatet av dette arbeidet og hvordan du som markedsfører kan ta i bruk denne metodikken og teknologien i tiden fremover. 

Henning Tunsli, CEO i Penetrace


Don`t  be late to the party

Vi går fra en verden hvor de store teknologileverandørene har hatt makten og alle har blitt tracket av alle, til en verden hvor vi agerer på brukernes premisser og annonsørene styrer showet sammen med publisistene. Christian vil dykke dypere i dette; hva endrer seg, hva må du som annonsør være oppmerksom på og hva kjennetegner de aktørene som du bør samarbeide med.

Christian Haneborg, Director Marketing Service i Schibsted


Fra person til innhold

De siste 10 årene har adferdstyrt annonsering basert på tredjepartsdata gitt uante muligheter for å målrette reklame mot personer i en målgruppe. Dessverre har det også hatt negative konsekvenser for annonsører som har slitt med å se effekt av digital reklame. Medier som har blitt underbydd. Ikke minst har brukerne delt mer informasjon enn man har ønsket. Ved å benytte data om konteksten som leses, fremfor brukeren som leser er jeg sikker på at man kan øke effekten for annonsører, forbedre varelageret til mediet og gi   brukeren en bedre leseropplevelse.

Tomas Borgen Torgersen, Chief Commercial Officer i Kobler


Samtykke til annonsering – slik tar vi tilbake kontrollen over kundedataen på nett

I jakten på salg har vi latt oss forlede av mulighetene digital markedsføring gir. Ukritisk har vi i tiår benyttet data, men nå sier myndighetene stopp. Hvordan kan vi bruke data i fremtiden uten å miste kontrollen. 1984 var ikke en instruksjonsmanual, så nå er det opp til oss å ta tilbake kontrollen!

Aleksander Aas, kundedirektør i Oculos


På tide å bli personlig!

Etter hvert som verden har blitt smartere og mer digitalisert, har data for mange blitt nøkkelen til et konkurransefortrinn. Men ifølge Datatilsynet opplever mange forbrukere i dag en asymmetri i relasjonen med merkevarer og publisister på grunn av manglende kunnskap om nettopp den massive datainnhentingen som foregår digitalt. Jeg vil derfor også gå inn på hvordan man kan forbedre datainnhenting basert på hvordan dere interagerer med forbrukerne, og som vil kunne gi dere den mest verdifulle informasjonen– nemlig den de gir fra seg frivillig og direkte. Denne dataformen er gjerne kjent som zero party data.  

Sara Saeme, Head of Adops & Martech i Publicis Groupe


Fremtidens Markedsavdeling – innsikter som endrer landskapet for Marketing før 2030

Markedsføringsprosessene gjennomgår store endringer med ny teknologisk utvikling, nye kanaler, endrede kundebehov og forventninger. Nå legges det større press på markedsavdelingene for å sikre at de holder seg oppdatert på trender og endringer som sikrer konkurransedyktighet i fremtidig markedsføring.

Liv Anne vil gi noen innspill fra undersøkelsen og rapporten som er utført av Dun & Bradstreet (tidligere Bisnode) med hjelp fra Kairos. Her har man sett nærmere på de mest relevante skiftene i dagens markedsføringslandskap som vil påvirke markedsføringsavdelinger mot 2030. Resultatene er oppsummert i 10 innsikter, med ytterligere fire hypotetiske modeller for hvordan markedsføringsavdelingene vil se ut i fremtiden.

Resultatene er basert på et dypdykk i markedsføringstrender, intervjuer med markedsføring eksperter, og en Delphi-studie sendt ut til en rekke fagfolk som jobber innen markedsføring

Liv Anne Holst, Head of Marketing and Communications i Bisnode / Dun & Bradstreet


Fra kringkasting til kundeforhold

Med ny logo, identitet, ny TV 2 Play-pakke med reklame som et bærende element, samt pågående utrulling av innlogg på tvers av våre flater ligger alt til rette for at nordmenn flest skal få et enhetlig forhold til “Ett TV 2”. I TV 2 vil vi alltid elske levende bilder og leirbålfølelsen programmer som “Farmen”, Kompani Lauritzen” og “Skal vi danse» gir, samtidig som vi anerkjenner verdien av smalere målretting. Høsten 2021 tester vi TV 2s “Målgruppeplattform”, der første steg vil være å la annonsørene bruke sin egen kundedata på mediekjøp i våre flater.

Pål Andreas Dahl, Data og Målgrupper i TV 2


Digital effekt i det nye internettet

Cookies har vært fundamentet til internettet slik vi kjenner det, og vi er nødt til å planlegge for endringer i data-strategiene våre. Adrien Bjørnskau går over hvordan merkevarer må tilpasse sin tilnærming til digital markedsføring, og kombinere ulike strategier og målemetoder for å gå inn i det skiftende digitale.

Adrien Bjørnskau, General Manager, Media i RED dentsu X


Data Trumfer Alt!

Etter 20 år i mediebransjen og 60 dager i dagligvarebransjen, vil jeg forsøke å svare på tre spørsmål: Hva kan vi lære av markedsutviklingen de siste 15 årene, hva var det som ble glemt eller gikk feil under det forrige datakappløpet? Hvordan kan data fra Trumf lojalitetsprogrammet sikre gode brukeropplevelser og dermed førstepartsdata for våre partnere? Og hvorfor må vi samarbeide for å skape norske nettverksløsninger, som sikrer kontroll og tillit hos forbruker, og gode data for alle som deltar?

Victoria Schultz, kommersiell direktør i Sylinder