Hvordan skrive et godt case

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål. Finner du ikke svar på akkurat ditt spørsmål, kontakt havard@anfo.no

Hva menes med effekt i denne konkurransen?

Effekt defineres i denne sammenheng som markedsføringsinnsats som gir atferdsendringer og/eller holdningsendringer. I tillegg vil også endringer i kunnskap vektlegges, spesielt i cases hvor ikke tydelige rent kommersielle måleparametere er fremtredende. Husk at det er fullt mulig å hevde seg i konkurransen ved kun å vise til atferds-/handlingseffekter, men det derimot er vanskelig å hevde seg kun ved å vise til kunnskapseffekter.

Eksempler på atferds-/handlingseffekter
 • Økning i salgstall
 • Økning i markedsandel
 • Økning i antall medlemmer, abonnenter
 • Økning i antall besøkende

Eksempler på holdningseffekter
 • Omdømmemålinger
 • Bedring av servicegrad
 • Engasjement
 • Preferanse

Liste på kunnskapseffekter
 • Top of mind kjennskap
 • Hjulpet kjennskap
 • Uhjulpet kjennskap
ANFOs Håvard Kvernaas Bakken forteller om effekt og resultater fra Den Store Annonsørrapporten. Foto: Rune Hellestad/Getty Images
Vurderingskriterier

Det er ingen krav til virkemidler. Et godt case kan fokusere på ett, eller flere virkemidler, eksempelvis event, sosiale media, PR, massekommunikasjon, design, pris og distribusjon. Det viktige er ikke mediekanal eller kommunikasjonsdisiplin, men evnen til å dokumentere en klar og beviselig sammenheng mellom innsats og effekt. Effekten skal videre dokumenteres og tilbakeføres til den forretnings- og markedsføringsmessige målsetting som er grunnlaget for arbeidet.


Gjør det klart og tydelig –  disponer caset slik
 • Her var vi
 • Hit skulle vi
 • Dette gjorde vi
 • Dette oppnådde vi

Hva skal sendes inn

Kategoriene: Ny, Bærekraft, Smart Tjeneste, Smart Produkt/Handel og og B2B

 • Arbeidet skal ha skjedd i 2022 og/eller 2023.
 • Maksimalt 15 sider inkl. forside i Powerpoint eller Keynote. 
 • Fontstørrelse: Minimum 32 i overskrift og 20 i tekst. 
 • Tekst i forbindelse med illustrasjoner, grafer mm. skal også ha minimum fontstørrelse 20. 
 • Lagre ditt case som en pdf fil før innsendelse i Penetrace-systemet.

Kategorien Vekst

 • Tidsperiode på minimum 3 år/36 mnd. Caset må har et sluttpunkt/vise til et resultat fra året 2023.
 • Maksimalt 20 sider inkl. forside i Powerpoint eller Keynote.
 • Fontstørrelse: Minimum 32 i overskrift og 20 i tekst. Tekst i forbindelse med illustrasjoner, grafer mm. skal også ha minimum fontstørrelse 20. 
 • Lagre ditt case som en pdf fil før innsendelse i Penetrace-systemet.

En rød tråd
 • En klar og konsis presentasjon
 • Hva var målsettingen?
 • Hva skjedde?
 • Hvordan gjorde du det?
 • Hvor lett kan en annen leser forstå det? “Ville din nabo skjønne dette?”
 • Hold ordbruk så enkel som mulig. Unngå overdriven bransjespråkog tekniske ord og utrrykk
 • Hvordan kan resultatene måle seg med tidligere erfaringer? Har du tall fra konkurrenter så ta det med. Kan du identifisere en kvantitativ ROMI?
 • Evne til å vise en klar sammenhengen mellom markedsføringsinnsats og de oppnådde resultatene.

Med tanke på vanskelighetsgrad vil juryen bedømme dette ved hjelp av spørsmål av typen
 • Hvordan ser de normale variasjonene i effektparameterne ut?
 • Hvor store er kommunikasjonseffekten sett i lys av de normale variasjonene?
 • Hvor realistiske eller forsiktige er målsetningene?
 • Hvordan ser de normale, objektivt forventende og markedsføringseffektene ut for denne type markedsaktivitet (type bransje, produkt, konkurranse)?
 • Hvor stor er effekten i forhold til innsatsen?
 • Er det et genialt case som har oppnådd ektraordinære resultater basert på et lite budsjett eller er det et svært stort budsjett som har oppnådd gode resultater med en middels god stratetegi og gjennomføring.

Casene evalueres etter følgende bedømmingssystem
 • 25% av total antall poeng – Strategisk utfordring og målsetting: Vanskelighetsgraden i utfordringen samt klare målsetninger. Innsikt: Innsikt om målgruppen, markedet, merket og kjøpsstien som åpenbarer et vekstpotensiale/økt etterspørsel i målgruppen.
 • 25% av total antall poeng – Idé, kreativitet og uttak av strategien.
 • 50% av totalt antall poeng – Resultatene

Vis og bevis en forandring
 • Hvordan og i hvilken grad har markedsføringsinnsatsen skapt atferds-/handlingseffekter og /eller holdningseffekter og/eller kunnskapseffekter?
 • Gi tydelige bevis på at forandringen er knyttet til markedsføringsinnsatsen
 • Strekk det så langt som mulig i rendyrking av effektene. I hvilken grad har den omtalte markedføringsinnsatsen bidratt isolert? Inkluder andre påvirkbare faktorer som caset ikke favner; f.eks. konkurrenters aktiviteter, distribusjon, pris, butikkaktiviteter, sesongeffekter med mer. Har dere benyttet salgsmodellering; forklar og fremstill tallstørrelsene på enklest mulig sett.

Søk mot toppen av effektpyramiden

Ofte har man en målsetning som befinner seg lengre ned i effektpyramiden (type kjennskap, kunnskap, forsterke assosiasjoner, kundetilfredshet, prøving, med mer). Forsøk da likevel å vise hvordan markedsarbeidet caset beskriver leder annonsøren nærmere de økonomiske og “harde” effektparameterne (salg, besøksfrekvens, priselastisitet, lønnsomhet). Ved holdningskampanjer vil det ofte være vanskelig å “regne hjem” effektene i kroner og øre. Det vil juryen ta hensyn til. Da vil andre relevante effektparametre vektlegges.


Har du en medieplan – ta den med

Såfremt man har brukt betalte medier. Dette gjør det enklere for juryen å bedømme resultatene i lys av medieinnsatsen/mediekjøpene. Ofte er en effektfull kampanje skapt av kreativ og smart mediebruk.


Samarbeid – utnytt hverandre

De beste casene er ofte et resultat av et godt samarbeid mellom byråer, mediebyråer, medier, salgskanaler og kunde. Utnytt hverandre! Hver part sitter på verdifull informasjon som ofte må settes sammen for å gi et helhetlig bilde av markedsføringseffektene.


Ekstraordinære effekter oppnås gjennom ekstraordninære løsninger

Kreativitet i ANFO effekt er både kreativitet i strategiarbeid, utforming, budskap og/eller i mediebruk og valg av kjøpskanaler.


Indekser gjerne tallene

Ofte vil man ikke oppgi reelle tallstørrelser av konkurransemessige hensyn. Bruk da indekserte tall på skala fra 0-100.


Vær tydelig og presis

Jo tydeligere målene fremkommer, jo enklere er det for juryen og større sjanse for å lykkes i konkurransen!


Husk – Juryen har ikke detaljkunnskap

Sett derfor målene og effektene i en sammenheng som gjør det enkelt å forstå hvorfor dette er et godt case!


Skill mellom prosent og prosentenheter

En økning fra 50% til 60% er ikke en økning på 10% men 10 prosentpoeng. Prosentuelle forandringer er ofte mer egnet til sammenligning enn endring i prosentenheter.


Angi hvilken base prosentandeler er beregnet av

Skriv f.eks. “70% av de som ble eksponert for annonsen har prøvd produktet”, ikke “70% har prøvd produktet”.

Jury

De er satt sammen av kompetente representanter fra annonsører, reklamebyråer, høyskoler, mediebyråer og spesialistbyråer. Hver jury ledes av en nøytral juryleder. Strenge habilitetskrav følges. Med en slik spredning og dybde i kompentansen vil juryen evne å se caset fra ulike vinkler.  

Alle caseforfattere vil i etterkant av konkurransen kunne be om et møte hvor man får tilbakemelding på caset.

McDonalds vant gull i kategorien SmartMulti i ANFO Effekt 2018. Foto: Getty Images

Hvordan premieres vinnerne?

Gull, Sølv og Bronse

Disse deles ut i hver kategori.I tillegg vil et visst antall cases bli belønnet med ANFO Effekt diplom. Alle vinnere i årets konkurranse presenteres på vår fest og prisutdeling. Juryen kan etter egen vurdering kåre en Grand Prix.

Arbeidet skal ansees som å være faglig interessant, svært veldokumentert, kreativt utført og inspirasjonsrikt.
Det vil ikke offenliggjøres noe form for short list eller nominasjonsliste i forkant av prisutdelingen.
Samtlige bidragsytere/cases vil motta “deltaker diplom” med jurybegrunnelse.

Spesialpriser:

Kantar Innsiktspris

Kantar hedrer et case som har utvist svært godt innsiktsarbeid.

Bauer Medias Merkevarespris

Prisen går til det case som kan vise til de sterkeste merkevarebyggende resultatene gjennom langsiktig og konsistent markedsarbeid.

Grand prix

Dette priset henger høyt og det er derfor ikke noe krav om at den skal deles ut hvert år. Juryen kan etter egen vurdering kåre en Grand Prix på tvers av kategoriene. Arbeidet skal ansees som å være faglig interessant, svært veldokumentert, kreativt utført og inspirasjonsrikt.


Frist for å sende inn case til ANFO Effekt 2023: kl. 23:59 19. januar 2024

Lykke til!

EVENTSPONSORER:

Del denne siden:

Hva skiller de aller beste fra de gode?

Innsikt fra over 1200 markedsføringscaser Det siste året har vi gått gjennom over 1200 markedsføringscaser i forbindelse med ANFO Effekt-prosjektet. Målet med dette prosjektet er

Les mer »

Meld deg på nyhetsbrevet

Følg oss på sosiale medier

Bli medlem

Vil du vite mer om medlemskap i ANFO? Skriv inn navn og e-post, da tar vi kontakt og forteller mer om medlemskap og fordeler.

Del denne siden: