Stå ut – om konsept, identitet og «distinctive brand assets»

Alle er enige om at det er viktig å bli husket og lagt merke til. Men man er ofte uenig om veien til mål. Svein Larsen mener at vi bruker for mye tid på å snakke om «distinctive brand assets» og for lite på å snakke om identitet. Og at det i praksis fører til at man blir både vanskeligere å huske og mindre distinkt. Svein Larsen, rådgiver og partner i Atyp på ANFO Effekt kick-off 2022.

Samarbeidspartnere

Program

Andre events fra ANFO

Nytt fra ANFO