Samtykkedialogen

15. OKTOBER, 2020

On-Demand

Hva må gjøres og hvilke fallgruver må man unngå?

Kan innhold i og design av samtykkedialogen samt valg av dens presentasjon i tid og rom påvirke antall samtykker?

Samtykke til bruk av personopplysninger gir tillatelse til å bruke personopplysninger for økonomiske og ikke-økonomiske formål.

Samtykkedialogen kan være krevende å sette seg inn i. Det er flere aspekter som kan være utfordrende å forstå, og mange fallgruver å gå i, f.eks. hvilket innhold og detaljgrad må samtykkedialogen ha? Hvordan presenterer man samtykkedialogens innhold og valgmuligheter med et klart, konsist og enkelt språk og design slik at innhold og valg blir forståelig? Kan samtykkedialogen bli designet som en integrert del av meningsfulle brukerinnstillinger som gir virksomheter mulighet til å spørre om mer data for flere formål (annonser, nyhetsbrev, tilbud, etc.) og som gir brukerne meningsfulle valg?

Vi håper du har hatt en spennende og lærerik time sammen med oss. Har du spørsmål kan du sende dem til thomas@anfo.no

Samarbeidspartnere

Om foredragene

Program

09:00 – 10:00
Webinar «Hva må gjøres og hvilke fallgruver må man unngå?»

Andre events fra ANFO

Nytt fra ANFO