Markedsføring – hva er tillatt?

4. MARS, 2021

KL. 09:00 - 1200

Uansett hvilken kanal du bruker til markedsføring er det regelverk å ta hensyn til. På denne konferansen gjennomgår vi avgjørelser og endringer siden sist vi møttes. Vi skal borre i problemstillinger som markedsførere ofte opplever, og vi skal ta en sniktitt på fremtiden.

Vi har frigitt ett av innleggene fra konferansen – video med advokat Vebjørn Søndersrød i Ræder som ga oss en gjennomgang av de viktigste juridiske oppdateringene. Vil du se flere innlegg fra dagen, ta kontakt med thomas@anfo.no

Samarbeidspartnere

Om foredragene

Program

Program

Vebjørn Søndersrød, advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder AS
Den årlige juridiske oppdatering

Foredragets mål er å gi de viktigste juridiske oppdateringene for ANFOs medlemmer siden sist. Vebjørn vil gå gjennom rettslige avgjørelser, regelendringer og -forslag siden i sist innenfor markedsføringsfaget. Det kommer alltid nye regler. Forvent en gjennomgang av saker fra Forbrukertilsynet og Markedsrådet, Datatilsynet, Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) og naturligvis også norske domstoler og kanskje fra utlandet.

 

Martin B. Rove, advokat i Orkla ASA
Med kart og kompass i den juridiske markedsføringsjungelen

Foredraget tar utgangspunkt i markedsførerens, produktutviklerens mv (altså ikke-juristens) perspektiv ved typiske arbeidsoppgaver, som lansering av produkter, markedsføringskampanjer, inngang i nye markeder osv – som nødvendiggjør noe kjennskap til hovedmomentene i relevant juss. Poenget er å gi deltagerne «kart og kompass» som gir et godt grunnlag for å navigere riktig i et (litt) ukjent terreng. Eksempler som viser hvordan andre har navigert riktig og feil og hvilke konsekvenser det kan ha, kommer til å krydre fremstillingen – så vi unngår en tørr ørkenvandring, men kommer trygt frem til den forfriskende juridiske oasen.

 

Frode Elton Haug, advokatfullmektig MNA i Grandal Haug
Modernisering av markedsføringsretten – hvilke endringer kommer?

EU-direktivet som moderniserer markedsførings- og forbrukerretten i Europa skal tas inn i norsk rett i løpet av året. I foredraget gir Frode Elton Haug en kjapp oversikt over hvilke lovendringer som kommer, med særlig fokus på online markedsføring.

 

Carsten Gunnarstorp, advokat i ANFO
Status for ePrivacy forordningen

Forordningen berører reglene om cookies og direkte markedsføring. Den er fortsatt under forhandlinger i EU, og vil neppe tre i kraft før i 2022. Det er likevel grunn til å følge med på utviklingen – både med hensyn til om man skal ta grep for å påvirke beslutningstakerne, eller om det forventede regelverket bør hensyntas ved endringer i forretningsmodeller som gjøres fra nå og frem til 2022. Carsten Gunnarstorp i ANFO redegjør for status pr. nå, samt hva som er forventet utvikling.

Andre events fra ANFO

Nytt fra ANFO